Jogegységi határozat a munkaidő-nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályok értelmezéséről

A munkajogi jogsértések bő harmadát még mindig a nyilvántartással kapcsolatos szabályok megszegése teszi ki. A hatosági ellenőrzések tapasztalatai szerint a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos jogsértések elfedik az esetleges munkabérrel, munkaidővel, illetve pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságokat is. A munkaidő nyilvántartás hiányossága vagy hiánya miatt nem ellenőrizhető a pihenőidőre, pihenőnapra, munkaszüneti napon történő munkavégzésre vonatkozó szabályok betartása és a pótlékfizetés teljesítése sem, tehát közvetetten a munkavállalók alapvető jogai sérülnek.

Bővebben ...

Változott a munka törvénykönyve

A Parlament elfogadta az Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslat több más törvény mellet számos ponton módosítja a munka törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) is. A módosítások iránya már 2019 óta ismert volt, hiszen az idén esedékes EU-s irányelvek tagállami jogrendbe való átültetésének kötelezettsége indokolta őket. Ugyanakkor belekerültek egyéb módosítások is.   

Bővebben ...

Megállapodás az európai minimálbérről

A Tanács elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói 2022. június 7-én ideiglenes politikai megállapodásra jutottak az EU-ban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló irányelvtervezetről. Az új irányelv– végleges elfogadását követően – elő fogja mozdítani a jogszabályban meghatározott minimálbérek megfelelőségét, így hozzá fog járulni ahhoz, hogy az európai munkavállalóknak tisztességes munka- és életkörülményekben legyen része.

Bővebben ...