Közmunkások idénymunkásként alkalmazása

Az Országgyűlés elfogadta (de még kihir-detésre nem került) a közfoglalkoztatási törvény és az ahhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslat indoklása szerint a módosítás célja, hogy a közfoglalkoztatottak minél nagyobb hányada munkalehetőséghez jusson a me-zőgazdasági idénymunka keretében, más-részt, hogy megkönnyítse a munkáltatók szezonális munkaerő-igényének kielégítését.

Bővebben...

A munkaidő beosztása és nyilvántartása

A munkaügyi felügyelet által 2014-ben feltárt szabálytalanságok közel ötven százaléka még mindig a munkaidő- beosztás és a munkaidő nyilvántartás gyakorlatával volt kapcsolatos. A következő időszak munkacsúcsaira való felkészülés részeként újra közreadjuk az idevonatkozó szabályozás legfontosabb tudnivalóit. 

Bővebben...

Munkahelyvédelmi akcióterv a mezőgazdaságban

A Magyar Közlöny 2015. június 4-i számában megjelent a 2011. évi CLVI. törvény módosítása, amely tartalmazza a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményekre vonatkozó szabályokat.

Bővebben...