A felnőttképzési törvény módosítása

Megjelent a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII. törvény a Magyar Közlöny 282. számában.  A kapcsolódó törvények közé tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény is (a továbbiakban: Fktv.), amely módosítása rendezi a munka és tűzvédelmi képzések sok aggodalmat kiváltó bejelentését is.

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény) 1. §-a a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre e törvényt nem kell alkalmazni. Nem kell e
törvényt alkalmazni az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőtt képző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben szervezett oktatásra, képzésre.”

A módosítás 2021. január 1-jén lépett hatályba.

 

Készítette: Csizmadia Máté