Változnak a távmunkavégzés szabályai

Megjelent a kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról. A rendelet lényege, hogy a vírushelyzetre tekintettel könnyítse a távmunkában való munkavégzést. Ez három úton valósul meg.

 

Egyrészt nem kell alkalmazni a munkavédelemről szóló törvény távmunkára vonatkozó rendelkezéseit, mint például az eszközök, munkavégzési hely kockázatértékelése, a munkavégzési hely megszabása és ellenőrzése, vagy az érdekképviseleti lehetőségekről való tájékoztatás. Táv munkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a  munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

Másrészt a Munka Törvénykönyve táv munkavégzésre vonatkozó szabályaitól a munkavállaló és a munkaáltató megállapodásban szabadon eltérhet. Ezek a szabályok nagyrészt a munkáltató általi tájékoztatást jelentik, illetve a munkavégzés helye is szabadon választhatóvá válik, a távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is megvalósulhat. További lehetőség, hogy a munkáltató táv munkavégzés esetén költségtérítés formájában hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz: ennek mértéke havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 százaléka lehet.

 

A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2020. november 11-i számában érhető el.

 Kulcsszavak: agrárfoglalkoztatás, agrár HR, 

 

Készítette:Csizmadia Máté