Módosult a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés

Felhívjuk tagszervezeteink figyelmét, hogy az új Munka Törvénykönyve alapján ismét aktualizálásra került a MOSZ-MÉDOSZ Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: KSZ).  A módosítást a Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői 2013. december 12-én aláírták, így december 16-tól a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt KSZ van hatályban.

Bővebben...

A távolléti díj számításának új szabályai

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény jelentősen módosította a távolléti díj számításának szabályait. A módosítások az év első felében jelentős zavart okoztak a gyakorlatban, melynek nyomán számos, egymásnak sokszor ellenmondó értelmezés látott napvilágot. A panaszoknak köszönhetően a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére az Országgyűlés újra módosította a számítási szabályokat, melyeknek 2013. augusztus 1-jétől hatályos legfontosabb elemeit a pontos eligazodás érdekében részletesen ismertetjük.  

Bővebben...

Munkaidő-beosztás a mezőgazdaságban

A  2011.  év  végén  elfogadott  új  Munka  Törvénykönyve  (Mt.)  az  egyszerűsítés  szándékával,  a  könnyebb  alkalmazhatóság  igényével készült.  Az  elmúlt  két  év  azonban feltárt  néhány olyan kérdést, aminek a megválaszolása problémát  okoz  a  gyakorlatban.  Az  egyik legtöbbet vitatott és félreértett ilyen kérdés a munkaidő beosztás közlésének szabályozása.

Bővebben...