Közös tulajdonban álló földek haszonbérletének egyes kérdései

A Földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. törvény) és a Fétv. (2013. évi CCXII. törvény) szabályai leginkább a közös tulajdonban lévő földek használati jogának a megszerzését és használatát nehezítették meg. Célszerű ezért időről-időre feleleveníteni az ezzel kapcsolatos ismereteket, és megismerni az esetleges újdonságokat.

Bővebben...

Földhasználattal kapcsolatos törvényjavaslat

 

A T/12727. számú, egyéni képviselői törvényjavaslatnak a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 70-71. §-t érintő módosításai nagy érdeklődésre tarthatnak számot a közös tulajdonban lévő földet használók körében. A javasolt új tartalom több pozitív előjelű változtatást tartalmaz. A javaslatot a Mezőgazdasági Bizottság is támogatta, sőt azt – elfogadva a MOSZ részéről tett észrevételt – ki is egészítette.

Bővebben...