A MOSZ az adatvédelmi biztoshoz fordult

A MOSZ Dr. Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordult azzal a kéréssel,hogy kezdeményezze a földforgalmi törvény és a Fétv. módosítását, mivel álláspon-tunk szerint e törvények 2019. január 11-én hatályba lépett módosításának több rendelkezése sérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az általános adatvédelmi rendeletben [(EU) 2016/679] foglalt előírásokat, továbbá a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó alapelveket (pl. jogszerűség, célhoz kötöttség, korlátozott ideig történő tárolhatóság, stb.).

Bővebben...

A nemzeti birtokrendezésről

A kormány 2019. évi tavaszi törvényalkotási programja nem tartalmaz semmiféle előterjesztést a földügyekkel kapcsolatban.A miniszter ugyan folyamatosan hangoztatta az osztatlan közös tulajdon felszámolásának az igényét, de sem ez, sem pedig bármilyen más elnevezésű törvény rövid időn belül való elfogadása nem volt napirenden.

Bővebben...

Versenyképességi törvény

A miniszterelnök több nyilatkozatában is szóvá tette, hogy baj van a magyar agrárgazdaság versenyképességével és hatékonyságával, aminek az a következménye, hogy lemaradunk versenytársainktól. Az agrárgazdaság versenyképességének a javítását és a hatékonyság növelését nevezte meg fő feladatként.

Bővebben...