Március 31-ig be kell adni a tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelmet

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 7/2015. FM rendelet alapján igénybe vehető tenyészkoca állatjóléti támogatásra minden támogatási évben külön támogatási kérelmet kell benyújtani, így a 2017. április 1-től 2017. március 31-ig tartó támogatási évre vonatkozóan 2017. március 16-31. között kell benyújtani támogatási kérelmet. Ennek elmulasztása esetén a termelő nem vehet igénybe támogatást. 

Bővebben...

Tejtermelők figyelmébe!

A MOSZ Hírlevél 2017. évi 1. számában már hírt adtunk a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének várható feltételeiről. Időközben megjelent a támogatási jogcím pontos előírásait tartalmazó 3/2017 (I.23.) FM rendelet, ami egyes elemeiben (pl. támogatásra jogosult állatok meghatározása) eltér az előzetesen közreadott tervezethez képest.

Bővebben...

Milyen támogatásokra számíthatnak a sertéstartók és tejtermelők 2017-ben?

Az elmúlt évi piaci folyamatok tükrében - mind a sertés, mind a tej felvásárlási ára rendkívüli kilengéseket mutatott, hosszú időn keresztül jóval az önköltségi árszint alatt alakult – a termelők jövedelme (több esetben a veszteség minimalizálás mértéke) a támogatásoktól függött. 2017. év elején a tej és sertés felvásárlási árak lényegesen kedvezőbbek, mint az elmúlt év azonos időszakában, ugyanakkor jelenleg az még kiszámíthatatlan, hogy éves átlagban milyen eredmény érhető el a termelő tevékenységgel. Ebből fakadóan, a pénzügyi folyamatok, beruházások, fejlesztésék tervezéséhez célszerű számba venni, hogy megközelítőleg milyen összegű támogatások igénybevételére nyílik lehetőség. 

Bővebben...