Módosultak az alkalmi munkavállalás szabályai

A vészhelyzetre való tekintettel módosultak az alkalmi foglalkoztatásra vonatkozó szabályok.  

 

E szerint 2021. december 31. napjáig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény

a) 1.  § (4)  bekezdés b)  pontjától eltérően, az  azonos munkáltató és munkavállaló által alkalmi munkára és idénymunkára több ízben létesített munkaviszonyok együttes időtartama egy naptári éven belül a százötven napot nem haladhatja meg. Ez eddig 120 nap volt.

b) 2.  § 3.  pont c) alpontjától eltérően, az azonos munkáltató és munkavállaló között az alkalmi munka időtartama egy naptári éven belül nem haladhatja meg összesen a százhúsz naptári napot. Ez eddig 90 nap volt.

A jogszabály módosítás december 1-től hatályos és a már megkötött alkalmi munkára és idénymunkára létesített munkaviszonyok tekintetében is alkalmazni kell.

A részletes jogszabály a Magyar Közlöny 2021. november 30-i, 217-es számában található.

Budapest, 2021. 12. 01.

 

 

Csizmadia Máté