Garantált bérminimum

A Hírlevél előző (március 11-i) számában tájékoztatást adtunk a garantált bérminimumra jogosító munkakörök meghatározásáról. A kérdésben kértük a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) állásfoglalását is.

Bővebben...

A garantált bérminimumról

 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010 (XII. 27.) kormányrendelet 2.§ 2 bekezdésének értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 94 000 forint.

Bővebben...

Útmutató a MOSZ tagszervezeteinek az éves rendes szabadság kiadásáról

Az idei rendkívüli időjárás egyik következménye lehet, hogy a munkáltatók nem tudják még ebben az évben kiadni a növénytermesztésben és az ehhez kapcsolódó részlegekben (pl. gépműhely) a dolgozóknak a rendes szabadságot. Az alábbiakban a szabadság kiadására vonatkozó általános szabályokat foglaljuk össze, külön figyelmet szentelve a szabadság következő évre történő átvitelének szabályaira.

Bővebben...