A mezőgazdasági működés folyamatosságának járványügyi kérdései

A tavaszi vírus helyzet idején levélben fordultunk a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (NNK), annak érdekében, hogy a mezőgazdasági munka folytonossága még a vírusfenyegetés ellenére is biztosított legyen. A levelünkre Müller Cecília országos tiszti főorvos válaszolt. A vírus helyzet súlyosbodása miatt a válaszokat és az ajánlásokat ismételten közzétesszük és kérjük tagszervezeteinket, hogy amennyiben az alábbi problémával találkoznak, jelezzék felénk, illetve tájékoztassanak minket az alkalmazott megoldásokról. 

 

 

Kulcsszavak:foglalkoztatás, mezőgazdasági foglalkoztatás, zöldfoglalkoztatás, munkaügy, munkaügyiszakértő

Az országos tiszti főorvos állás foglalása szerint bizonyos ágazatokban, így a mezőgazdaságban fenn kell tartani a folyamatos működést. Ezzel összhangban, kiemelte, hogy járványügyi kérdésekben a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalok eljárása nem mellőzhető. Ilyen esetben a járványügyi vizsgálat a megbetegedett személy munkakörében folytatott tevékenységére, az ennek következtében esetlegesen felmerülő fertőzésveszélyre és meghatározásra kerül az adott eset egyedi jellemzőitől függően az elhárításához szükséges intézkedések köre, melyek megvalósítását az illetékes hatóság határozatban rendeli el.

A levélben feltett kérdéseinkre a következő szabályok tekinthetők irányadónak:

Kérdés: Tagjaink körében gyakran felmerülő kérdés például, hogy ha valamelyik traktorosuk megbetegszik - és kapcsolatba került a többi traktorossal is (betartva a 1,5 méteres távolságot), akkor csak ő, vagy minden vele érintkező traktoros házi karanténba kerül-e. Ez utóbbi esetben gyakorlatilag ellehetetlenül a mezőgazdasági tevékenység folytatása. De ilyen kérdés merül fel az állattartó telepek vonatkozásában is, ahol, ha a személyzet - akár csak egy megbetegedés észlelése esetén is - karanténba kerül, nem lesz, aki ellássa, felügyelje az állatokat.

Válasz: Alapvető követelmény, hogy minden munkahelyen, így a mezőgazdaságban is kizárólag egészséges emberek dolgozhatnak. Ennek betartása érdekében fontos, hogy a dolgozók tisztában legyenek a betegség tüneteivel, terjedésének módjával és betartsák a magas szintű személyi higiéniát. Aki légúti betegség tüneteit észleli, maga az általános személyi higiéniai előírások alapján sem állhat munkába, melynek betartása jelen járványügyi helyzetben különösen fontos. A higiéniai teendőkről a munkavállalók részére oktatást kell tartani.

Minden esetben a telephely vezetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén azonnal intézkedjen, továbbá óvja őket a túlzott igénybevételtől és a túlterheltségtől.

Esetleges megbetegedés esetén: A járványügyi vizsgálat az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően történik. A területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya a járványügyi vizsgálat során megkeresi a valószínűsített/megerősített esettel kontaktusba került személyeket, és a megerősített vagy valószínűsített COVD-19 beteg tüneteinek fennállása idején és a maximális elővigyázatosság érdekében a tünetek kialakulását megelőző két napban szoros kapcsolatba került személyeket 14 napig járványügyi megfigyelés alá helyezi.

Az NNK eljárásrendje alapján szoros kontaktusnak minősül többek között az a személy, aki a beteggel:

 • egy háztartásban él;
 • személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
 • zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. munkahelyen egymás közeiében];
 • közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás útján);
 • védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz); stb.

Fentiekre tekintettel, amennyiben a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztályának kontaktkutatása azt állapítja meg, hogy a mezőgazdasági telephelyen egyes személyek esetében szoros kontaktus alakult ki, vagy az valószínűsíthető, az érintett személyeket 14 napra járványügyi megfigyelés alá helyezik.

Az NNK és a NÉBIH, annak érdekében, hogy Magyarországon a mezőgazdasági- és az élelmiszer-termelés folyamatos maradhasson, útmutatót készített a haszonállattartó telepek munkaerőhiányának pótlására vonatkozóan, mely más mezőgazdasági telephelyek esetén is alkalmazható.

Az útmutató legfontosabb elemei a megelőzés és a dolgozók védelme érdekében:

 • Amennyiben egy haszonállat tartó telepen dolgozónál munkavégzés köz-ben betegség tünetei jelentkeznek, (hidegrázás, láz, erős köhögés, egyéb légzőszervi és mellkasi tünetek) a dolgozónak azonnal el kell hagynia a munkahelyét a felettese értesítése mellett, és fel kell vennie a kapcsolatot telefonon háziorvosával. Amennyiben erre nincs lehetőség, el kell különíteni egy zárt helyiségben például egy irodahelyiségben, de legalább 2 méterre a többi embertől és mentőt kell hívni hozzá a szokásos eljárásrendnek megfelelően
 • Belépési pontokon, illetve a szociális blokkokban kötelezően folyamatosan biztosítani kell a dolgozónak a kézmosási és fertőtlenítési lehetőséget. Minden kézmosó helyen virucid hatású kézfertőtlenítőszer használata ajánlott.
 • A takarítást végző személyzetet is el kell látni védőeszközzel, valamint oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő tertiletekr61.
 • A szociális tereket, gyakran érintett felületeket szükség esetén, de legalább minden műszak között vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni kell.

Az alábbi munkaszervezési intézkedésekkel csökkenteni lehet a dolgozók közötti személyes kontaktust:

 • A műszakok szervezésénél elsődleges szempont legen, hogy a dolgozók minél kevesebbszer érintkezzenek egymással. Ideális esetben egy helyszínen, egy időben csak egy munkás dolgozzon.
 • A csoportokat lehetőség szerint úgy kellene kialakítani, hogy ugyanazon személyek mindig azonos műszakba kerüljenek.
 • Az „egy műszak egy egység” elvével megelőzhető, hogy megbetegedés esetén az összes dolgozó kerüljön karantén alá.
 • A dolgozókat ösztönözni kell az önálló munkavégzésre, a személyi higiénés szabályok fokozott betartására és a védőfelszerelések megfelelő használatára.
 • Lehetőség szerint célszerű segíteni az alkalmazottakat, hogy egyénileg tudjanak munkába járni, és ezáltal elkerülhessék az olyan utazási formákat, ahol több emberrel találkozhatnak.
 • Lehetőség szerint egy mezőgazdasági gépet egy műszak alatt csak egy személy kezeljen. A munka befejezése után a gépek gyakran érintett felületekeit vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni kell. Az eszközhasználatnál a kesztyűhasználat jelenleg különösen indokolt, emellett a fokozott kéz és eszközfertőtlenítés szerepe is jelentős.
 • A speciális feladatokat ellátó alkalmazottak (pl.: inszeminátorok, elletősök, csülökápolók stb.) védelme kiemelten indokolt. Esetükben a külön munkahelyszínek kijelölését is érdemes megfontolni.
 • Fontos továbbá, hogy a dolgozók a szociális helyiségekben (például öltözőben, étkezőben, dohányzásra kijelölt helyen) se egy időben, hanem csúsztatva tartózkodjanak.
 • A telepek járványügyi intézkedéseit a legszigorúbban be kell tartani és ki kell egészíteni az személyek közti kapcsolat szabályozásával (látogatás tilalma, kezelő és hatósági állatorvos, szakszemélyzet védelme).
 • Amennyiben az állattartó telepen minden dolgozó kontaktszeméllyé válik, és nem megbetegedés, hanem kontaktus miatt kerül zárlati intézkedés alá, akkor, az illetékes népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal tájékoztatása mellett, - ki lehet alakítani a telepen történő karantén lehetőségét is, amennyiben a dolgozó beleegyezik és a telepen ennek feltételei biztosítottak. A dolgozók megfelelő elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni kell, illetve biztosítani kell a dolgozók zárt elhelyezését és szállítását.
 • Tekintettel arra, hogy a telep nem állhat le, az intézkedést soron kívül tegyék meg a hivatal értesítése mellett. Kérjük a megtett intézkedéseikről a lehető leggyorsabban minket is tájékoztatni szíveskedjenek.
 • A fenti intézkedések előnye, hogy általa elkerülhető, hogy a kontaktcsoport kiessen a munkavégzés alól. A munkahelyen történő karanténozás a dolgozónak is kedvező lehet, hisz amennyiben később fertőzést mutatnak ki nála, azt így nem „viszi haza”.
 • Amennyiben megbetegedés miatt kerül sor karanténozásra, akkor természetesen az a telepen kívül történik. Ilyen esetben a kiesett munkaerő pótlásáról képzett, vagy munkába állás előtt kiképzett személy útján gondoskodni kell.

A részletes útmutatók, valamint további tájékoztatók és a járványügyi eljárásrend megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi Központ (www.nnk.eov.hu) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (https://portal.nebih.pov.hu) honlapjain.

Készítette: Csizmadia Máté