Megállapodás az európai minimálbérről

A Tanács elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói 2022. június 7-én ideiglenes politikai megállapodásra jutottak az EU-ban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló irányelvtervezetről. Az új irányelv– végleges elfogadását követően – elő fogja mozdítani a jogszabályban meghatározott minimálbérek megfelelőségét, így hozzá fog járulni ahhoz, hogy az európai munkavállalóknak tisztességes munka- és életkörülményekben legyen része.

 

Az irányelv megállapítja a törvényes minimálbérek megfelelőségére vonatkozó eljárásokat, előmozdítja a bérmegállapítással kapcsolatos kollektív tárgyalásokat, és javítja a minimálbér védelméhez való tényleges hozzáférést azon munkavállalók számára, akik a nemzeti jog szerint jogosultak minimálbérre, például törvényes minimálbér vagy kollektív szerződés alapján.

A jogszabályban előírt minimálbérrel rendelkező tagállamok felkérést kapnak arra, hogy vezessenek be eljárási keretet e minimálbérek világos kritériumok alapján történő megállapítására és aktualizálására. A Tanács és az Európai Parlament megállapodott abban, hogy a törvényes minimálbérek felülvizsgálatra kerüljenek legalább kétévente (vagy legfeljebb négyévente azon országok esetében, amelyek automatikus indexálási mechanizmust alkalmaznak). A szociális partnereket be kell vonni a törvényes minimálbérek megállapítására és aktualizálására irányuló eljárásokba.

Mivel a bérmegállapítással kapcsolatos kollektív tárgyalások fontos eszközei annak, hogy a munkavállalók megfelelő minimálbérekben részesülhessenek, az irányelv célja, hogy a kollektív tárgyalásokon keresztül kiterjessze a munkavállalókra a hatályukat. Ezért a társjogalkotók megállapodtak abban, hogy az országoknak elő kell mozdítaniuk a szociális partnerek kollektív tárgyalási kapacitásának megerősítését, beleértve a munkavállalók képviselőinek védelmét is.

A Tanács és az Európai Parlament közötti ideiglenes megállapodás különösen azt irányozza elő, hogy amennyiben a kollektív tárgyalások lefedettsége nem éri el a 80%-os küszöbértéket, a tagállamoknak cselekvési tervet kell kidolgozniuk a kollektív tárgyalások előmozdítására. A cselekvési tervnek világos ütemtervet és konkrét intézkedéseket kell tartalmaznia a kollektív tárgyalások lefedettségének fokozatos növelésére.

Hatékony hozzáférés

A Tanács és az Európai Parlament számos olyan intézkedésről is megállapodott, amelyek célja a munkavállalók minimálbér-védelemhez való tényleges hozzáférésének javítása. Ezek az intézkedések magukban foglalják a munkaügyi felügyelőségek által végzett ellenőrzéseket, a minimálbér védelmére vonatkozó könnyen hozzáférhető információkat, valamint a végrehajtó hatóságok azon képességének fejlesztését, hogy a nem megfelelő munkáltatókat üldözni tudják.

Az Európai Bizottság javaslatát 2020. október 28-án terjesztették a két társjogalkotó - az EU Tanácsa és az Európai Parlament - elé. A Tanács 2021. december 6-án fogadta el álláspontját; a Parlament 2021. november 25-én fogadta el tárgyalási megbízatását.

Január eleje óta nyolc tárgyalási fordulóra került sor a Tanács és az Európai Parlament között.

A Tanács részéről a ma elért megállapodást a Corepernek kell majd megerősítenie. Ezt a jóváhagyást hivatalos szavazás követi majd a Tanácsban és az Európai Parlamentben egyaránt.

A tagállamoknak két évük van arra, hogy az irányelvet átültessék a nemzeti jogba.

Csizmadia Máté

 

Kép forrása: pexels 

#agrárfoglalkoztatás #agrárhr #csizmadiamáté #munkaügyitanácsadás #agrármunkaadók #munkapszichológia #hr #foglalkoztatás #egyszerűsítettfoglalkoztatás #közteher #minimálbér #európaiminimálbér