Változott a munka törvénykönyve

A Parlament elfogadta az Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslat több más törvény mellet számos ponton módosítja a munka törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) is. A módosítások iránya már 2019 óta ismert volt, hiszen az idén esedékes EU-s irányelvek tagállami jogrendbe való átültetésének kötelezettsége indokolta őket. Ugyanakkor belekerültek egyéb módosítások is.   

Bővebben ...

Megállapodás az európai minimálbérről

A Tanács elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói 2022. június 7-én ideiglenes politikai megállapodásra jutottak az EU-ban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló irányelvtervezetről. Az új irányelv– végleges elfogadását követően – elő fogja mozdítani a jogszabályban meghatározott minimálbérek megfelelőségét, így hozzá fog járulni ahhoz, hogy az európai munkavállalóknak tisztességes munka- és életkörülményekben legyen része.

Bővebben ...

Kiemelten ellenőrzik a mezőgazdaságot 2022-ben!

A 86/2019.  (IV. 23.) Kormányrendelet értelmében a szakmai irányító miniszter országos hatósági ellenőrzési tervet készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó ellenőrzésekhez és gondoskodik ennek közzétételéről. Ennek megfelelően Innovációs és Technológiai Minisztérium közzétette a 2022. évi országos ellenőrzési tervét.

Bővebben ...