Munkaszerződések jogszerűségének ellenőrzése

Életbe lépett a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) sz. kormányrendelet, amely szabályozza a munkajogviszony ellenőrzésére vonatkozó alapelveket.E szerint a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a foglalkoztatott jogos érdekeinek védelmét biztosító rendelkezések érvényesülésének korlátozására vagy csorbítására és a szerződést a felek egyező akarata sem vonhatja ki a munkajog szabályai alól, ha a jogviszonyt létrehozó szerződés tartalma szerint munkaszerződésnek felel meg.

A foglalkoztatónak kell bizonyítania

  • az ellenérték hiányát, valamint
  • azt, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés nem a munkaviszony leplezésére irányul.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a minimum követelmények megvalósulását is ellenőrzi, amelyek a következők:

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése körében

aa) a jogviszonyt létesítő jognyilatkozat alakszerűsége és kötelező elemei,

ab) a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételek, a gyermekmunka tilalma,

ac) a jogviszonyt létrehozó szerződés kötelező tartalmi elemei,

ad) a foglalkoztató, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  297. §-a szerinti írásbeli tájékoztatási kötelezettség teljesítése,

b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség,

c) a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos külön rendelkezések,

d) a munka- és pihenőidő,

e) az ellenérték megfizetése,

f) a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítása és kiadása, valamint az elszámolás megtörténte, valamint

g) a munkaerő-kölcsönzésre, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó szabályok.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a fiatal foglalkoztatottak vonatkozásában a minimumkövetelmények megtartását, a harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában a foglalkoztatás engedélyhez kötöttségét akkor is ellenőrzi, ha a munkavégzés:

a) a Polgári Törvénykönyvben szabályozott vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján, valamint ha  közkereseti társaság, betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság tagjaként nyújtott személyes közreműködés,

b) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben szabályozott közérdekű önkéntes tevékenység,

c) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére vállalkozási szerződés, megbízási szerződés vagy külső szolgáltatásra irányuló megállapodás alapján teljesített személyes közreműködés,

d) önfoglalkoztatás

keretében történik.

További információ a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényben, illetve a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) kormányrendeletben.

 

Készítette: Csizmadia Máté