Felemelt munkaidőkeret engedélyezése

Ahogyan a legutóbbi hírlevélben is tájékoztattunk, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Átmeneti törvény) 56.§ (4) bekezdése alapján új munkahelyteremtő beruházás esetén a munkáltató kérelmezheti, hogy legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmazzon a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.

Kulcsszavak: agrárfoglalkoztatás, zöld munkahelyek, agrár HR, munkaügy, munkaügyiszakértő

Bővebben ...

A mezőgazdasági működés folyamatosságának járványügyi kérdései

A tavaszi vírus helyzet idején levélben fordultunk a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (NNK), annak érdekében, hogy a mezőgazdasági munka folytonossága még a vírusfenyegetés ellenére is biztosított legyen. A levelünkre Müller Cecília országos tiszti főorvos válaszolt. A vírus helyzet súlyosbodása miatt a válaszokat és az ajánlásokat ismételten közzétesszük és kérjük tagszervezeteinket, hogy amennyiben az alábbi problémával találkoznak, jelezzék felénk, illetve tájékoztassanak minket az alkalmazott megoldásokról. 

Bővebben ...

FOGLALKOZTATÁS – Tájékoztató a megszűnt veszélyhelyzet alatt hozott egyes intézkedések további hatályáról

A MOSZ a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése után folyamatosan tájékoztatta a tagszervezeteket elektromos hírlevelekben a veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedésekről. A különleges jogrendben kormányrendeletként hozott intézkedések a veszélyhelyzet június 18-i megszűntetésével hatályukat vesztették. Ezeknek az intézkedéseknek a veszélyhelyzet utáni alkalmazhatóságáról rendelkezik a 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) valamint a veszélyhelyzet megszüntetése utáni átmeneti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: ÁR). De ide kapcsolódik a 2020. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: adó tv.) is, amely a vészhelyzeti időszakban hozott egyes adóintézkedések jogszabályi rendezését szolgálja.

Az alábbiakban tételesen bemutatjuk a MOSZ tagok számára releváns vészhelyzeti rendelkezéseket és az azokat érintő változásokat a foglalkoztatás területéről:

Bővebben ...

A Kormány 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv k

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben ...