Minimálbér és garantált bérminimum 2020-ra

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) 2018. december 30-án bérmegállapodást kötött a kormánnyal a 2019. évi és a 2020. évi minimálbérről és garantált bérminimumról. Ennek értelmében 2019-ben a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi bruttó összege 149 000 forintra, a garantált bérminimum havi bruttó összege pedig 195 000 forintra emelkedett. Ajánlásként a felek a keresetek 8%-os növelését fogalmazták meg.  De mi várható 2020-ra?

 

  A felek megállapodása értelmében 2020. január 1-től a minimálbér összege 161 00 forint, a garantált bérminimum összege pedig 210 600 forint lesz. A bérajánlás mértékére szintén 8%-ban állapodtak meg.  A felek a 2020-as béremelést azonban feltételekhez is kötötték. Az emelésre akkor kerül sor, ha 2019-ben az infláció 2,7%, a GDP növekedés 3,9%, a termelékenység növekedés pedig 2,9% lesz. További feltétel volt, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-től 2%-os, 2020. július 1-től pedig szintén 2%-os mértékben csökkenjen.

A felek azt is rögzítették, hogy ha a fent említett három makrogazdasági mutató bármelyike legalább 1-%-kal, vagy a három mutató összesen legalább 2%-kal eltér az előrejelzéstől, vagy a feltételezett járulékcsökkentés nem, vagy előreláthatóan nem valósul meg, úgy újra tárgyalják a megállapodást.  Az MNB júniusi előrejelzése szerint 2019-re az infláció mértéke 3,3% a GDP növekedés mértéke pedig 4,5% körül alakul. A termelékenység alakulása még kérdéses, de a két mutatóból már meg van az 1,2% pontos eltérés. A 2% pontos szochó csökkentés július 1-vel hatályba lépett.

Készítette: Csizmadia Máté