2020: terhek és juttatások

 

1. Munkabérek

 

Havi bér Ft/hó

Heti bér Ft/hét

Napi bér Ft/nap

Óra bér Ft/óra

Minimálbér

161 000

37 020

7 410

926

Garantált bérminimum

210 600

48 420

9 690

1 211

Közfoglalkoztatási bér

81 530

18 740

3 748

 

Garantált közfoglalkoztatási bér

106 555

24 495

4 899

 

 

2. Munkaadók által fizetendő közterhek

Szociális hozzájárulási adó

a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és nem pénzbeli juttatások után a kifizető, illetőleg (ha az adott jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy az adóelőleget a kifizető nem köteles megállapítani) a jövedelmet szerző természetes személy fizeti, mértéke:
az adóalap 17,5%-a

Rehabilitációs hozzájárulás

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év 161 000 Ft x 9= 1 449 ezer Ft/fő/év (a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján; a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata)

Szakképzési hozzájárulás

a Szakhoz.tv. 4. § (1) - (1a) bekezdései szerinti szakképzési hozzájárulási adóalap után fizetendő, mértéke: a szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a

 

3. Munkavállalók által fizetendő közterhek

Nyugdíjjárulék

10%

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék

1,50%

 

4. Álláskeresők ellátása, keresetpótló juttatás

Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő maximum 90 nap)

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér napi összegének 100%-a: 161 000 Ft/hó 5366,566 Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a: 64.400,- Ft/hó 2.146,66,- Ft/nap (előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része) 

Keresetpótló juttatás

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos minimálbér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg:
96.600,- Ft/hó – 161.000-,- Ft/hó

 

5. A 2019. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

Öregségi nyugdíj legkisebb összege

28 500 Ft/hó

Árvaellátás legkisebb összege

24 250 Ft/hó

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2020. január 1-jétől

96 835 Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható

alapösszeg (104.405,- Ft) legalább 30%-a – 31.322,- Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási rehabilitáció

alapösszeg (104.405,- Ft) legalább 40%-a – 41.762,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

alapösszeg (104.405,- Ft) legalább 30%-a –31.322,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

alapösszeg (104.405,- Ft) legalább 45%-a – 46.982,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege– rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható,

alapösszeg (104.405,- Ft) legalább 50%-a – 52.203,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes

alapösszeg (104.405,- Ft) legalább 55%-a – 57.423,- Ft/hó