A földhasználati nyilvántartás módosításáról

 

Az egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosította – többek között - a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.).

Bővebben...

Újabb javaslat a haszonbérleti díj emelésére!

Győrffy Balázs képviselő (nem mellesleg a mezőgazdasági termelők érdekeinek védelmét is feladatának tekintő Nemzeti Agrárkamara elnöke) által benyújtott javaslat alapján a kormánytöbbség módosította a földforgalmi törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXII. törvényt (Fétv). A módosítás – a jogállamiság és a jogbiztonság nagyobb dicsőségére - lehetővé teszi, hogy a bérbeadó személyében bekövetkező tulajdonosváltás esetén az új tulajdonos kezdeményezze a tulajdonszerzéssel átvett bérleti szerződésben szereplő bérleti díj felemelését.

Bővebben...

Változnak a jogszerű földhasználat igazolásának szabályai

Az Országgyűlés június 23-án elfogadta az MVH törvény (2007. évi XVII. tv.) módosítá-sát. A módosítás lényege, hogy a támogatást annak folyósítsák, aki az adott mezőgazdasági területet ténylegesen használja, függetlenül at-tól, hogy a használatot a földhasználati nyilván-tartás regisztrálta-e.

Bővebben...