Termőföld kisajátítása miatt a haszonbérlőt ért kár megtérítése

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa 3/2020. határozata szerint termőföld kisajátítása esetén - a kisajátítási eljárásban - a haszonbérlőnek közvetlenül nem állapítható meg kártalanítás.

 

A Jogegységi Tanács döntését arra alapozta, hogy a kisajátításról szóló törvény szerinti, ingatlanon fennálló jognak csak a Ptk-ban nevesített dologi jogok minősülnek és a haszonbérlet nem minősül ilyennek.

A jogegységi határozat megszüntette azt az évtizedek óta fennálló, mind a földhasználók, mind a földtulajdonosok érdekeit szolgáló gyakorlatot, amely szerint a kisajátítási határozatban rendelkeztek a haszonbérlő szerződés megszűnése miatt előállt kárának megtérítéséről is.

A Kúria határozata azzal a következménnyel jár, hogy a haszonbérlőnek a kisajátítás miatt bekövetkezett kárigényét a polgári jog általános szabályai szerint a tulajdonossal szemben kell érvényesítenie. Megegyezés híján bíróság dönt a kártérítés mértékéről.

A MOSZ a jogegységi határozatban foglaltak miatt előállt probléma megoldása érde-kében az igazságügyi miniszterhez és az agrárminiszterhez fordult és kérte, hogy kezdeményezzék a kisajátításról szóló törvény mielőbbi módosítását, amely ismét lehetővé tenné, hogy a földhasználót az ingatlan kisajátítása esetén azonnali és teljes kártalanítás illesse meg.  

Az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Dr. Raisz Anikó, arról tájékoztatta a MOSZ-t, hogy megvizsgálták a 3/2020 KJE határozat tartalmát és szükség esetén megteszik az indokolt jogalkotási lépéseket annak érdekében, hogy minden érintett számára megnyugtató megoldás szülessen.

Készítette: Dr. Halmai Olga