Állami tulajdonba kerülő földek

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatinak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény   alapján a földhivataloknál folyamatban van a földnek minősülő ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése. Ha a földhivatal a tulajdon rendezési eljárás során megállapítja, hogy az ingatlan tulajdonosa nem bezonosítható, akkor az erről szóló döntés véglegessé válást követő 60. napon, az ingatlan a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.  Az állam tulajdonszerzése az ingatlant terhelő, illetve ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem érinti.

 

Az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonos-ként szereplő beazonosíthatatlan személyek tulajdonjogának törlése és az ilyen tulajdonjogok állam részére történő be-jegyzésével kapcsolatos, állami tulajdon-szerzésről a földhivatalok a jogszerű földhasználókat nem értesítik. A MOSZ véleménye szerint ilyen esetben nem csak a tulajdonostársakat, hanem a jogszerű föld-használókat is értesíteni kell. Ezzel kapcsolatban a MOSZ megkereste az Agrárminisztériumot, hogy a jövőben a jogszerű föld-használókat is értesítsék a földhivatalok.

Az osztatlan közös tulajdonban álló földeket érintő állami tulajdonszerzés érintheti az érvényben lévő, hatályos földbérleti szerződések kötelezettségeit, ugyanis az államot, mint tulajdonostársat tulajdoni hányadának arányában ellenszolgáltatás, bérleti díj illeti meg. Javasoljuk, hogy eb-ben az esetben a haszonbérlők keressék meg az állami földek tulajdonosi joggyakorlóját a Nemzeti Földügyi Központot (továbbiakban: NFK), az ellenszolgáltatás, bérleti díj teljesítés feltételeinek rendezése érdekében.

A Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok tulajdonjogának átruházására, a 10 hektárt meg nem haladó térmértékű földrészletek esetében nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adásvételi szerződés köthető.  A Vételi kérelem az NFK honlapján ( https://nfk.gov.hu/dokumentumtar) elérhető kialakított formanyomtatványon nyújtható be. A tulajdonostársaknak érdemes lehet élni a lehetőséggel.

Készítette:      dr. Kovács Róbert