Korábbi kimérési eljárás folytatása

Az 1993. évi II. törvény alapján a földtulajdonosok kérhették tulajdonuknak önálló inogatlanként való kimérését. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb2012. június 1-jéig lehetett benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. Az AM kimutatásai szerint mintegy 250 ezer db osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti kérelmet nyújtottak be az ingatlanügyi hatóságokhoz, amelyek 53,5 ezer db földrészletet érintettek. E kérelmek alapján 2015. év elejétől kezdődően a mai napig mintegy 43.000 földrészlet kapcsán indultak el a megosztási eljárások. Ebből mintegy 35.000 eljárás már le is zárult.

 

A 2020. évi LXXI. törvényről a kormány részére készített előterjesztés határvizsgálati része tartalmaz ugyan egy mondatot, ami szerint a tervezet megszünteti a közös tulajdon hatósági úton történő megosztási eljárását, de ilyen rendelkezést az elfogadott törvény nem tartalmaz. Továbbra is hatályos a 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, ami a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szól, vagyis a kimérési kérelmek alapján indult eljárások folyhatnak tovább. Ehhez persze a költségvetésben biztosítani szükséges a feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

A 2021. január 1-jén hatályba lépő 2020. évi LXXI. törvény 4. § (3) bekezdése e) pontja szerint az osztatlan közös tulajdon bármely tulajdonostárs által kezdeményezhető megszüntetését célzó kérelmet vissza kell utasítani, ha az ingatlant érintően a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény szerinti részarány földkiadás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárásban a kiosztás sorrendjének megállapítása érdekében már a sorsolás megtörtént vagy az egyezség befogadásra került. A törvény tehát nem megszüntette a korábbi kiméréseket, hanem rendezte azt az esetet is, ha a megosztani tervezett ingatlan korábbi kimérési kérelemmel indult eljárással is érintett.

A korábbi kimérési kérelem szerinti eljárás tehát továbbra is folytatható. Ez az eljárás csak abban az esetben korlátozza a tulajdonostársaknak a 2020. évi LXXI. törvény szerinti jogait, ha a kiosztás sorrendjének megállapítása érdekében már a sorsolás megtörtént vagy az egyezség befogadásra került. Ebben az esetben a hatóság az ingatlannak az új törvény szerinti megosztása iránti kezdeményezést visszautasítja.

Amíg azonban a korábban benyújtott kimérési kérelem alapján indult eljárás el sem kezdődött, illetve nem jutott el a    sorsolásig vagy az egyezség befogadásáig, addig bármely tulajdonostárs (akár a korábbi kimérést kérő is) kezdeményezheti az új törvény szerinti megosztást.

Készítette: dr. Orosz Sándor jogtanácsos