Változhat az aránytalan haszonbérleti díjak szabályozása

A haszonbérleti díj arányosságának kérdése jelenleg is hatályos földforgalmi szabályozás több pontjában is felmerül.

 

Talán az egyik leggyakrabban hivatkozott előírás a Földforgalmi tv. 53. § (2) bekezdés a) pontja, miszerint a földhivatal megtagadhatja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását, ha a haszonbér értékének aránytalansága alkalmas arra, hogy az elő haszonbérletre jogosultat távol tartsa elő haszonbérleti jogának gyakorlásától.

Szintén sokan ismerik a Fétv. 50/A. § -át, ami alapján a szerződést kötést követő 5 év elteltével majd első kezdeményezést követően 5 évente a szerződésben foglalt haszonbérleti díjat a helyben szokásos piaci haszonbérleti díj mértékére lehet módosítani.

Korábban a haszonbérleti díj aránytalanságának a kérdésében még a bírósági gyakorlat sem volt egységes. Ezen változtatott a Kúria, a haszonbérleti díj mértékéről szóló 2/2020. (XI. 9.) közigazgatási kollégiumi vélemény megalkotásával. A KK-vélemény az új haszonbérletek megítéléséről kimondta, hogy a haszonbérleti díj főszabály szerint nem lehet magasabb, mint az átlagos bérleti díj + maximum 20 százalék. Amennyiben az eltérés objektívan nem igazolható, úgy a bérleti díj aránytalannak minősül, és a földhivatal megtagadhatja a szerződés jóváhagyását.

A 2021. novemberében az Országgyűléshez benyújtott, a földforgalmi törvényt is módosító agrársaláta törvényjavaslata (lásd a Módosítások várhatók a földügyi szabályozásban c. cikket) szerint, a haszonbér értékét aránytalannak kell tekinteni, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják. A törvényjavaslat figyelembe vehető előnyös tulajdonságként határozza meg a föld fekvését, a föld minőségét (AK értékét), öntözhetőségét, művelhetőségét, közútról való megközelíthetőségét, azonban nem lehet figyelembe venni bizonytalan, jövőbeni eseményeket és haszonbérlő elhatározásától, kockázatvállalástól függő körülményeket. Eltérés esetén a haszonbérbe adó lesz köteles bizonyítani a haszonbér értékének arányosságát. A rendelkezések egyelőre javaslati szakaszban vannak, a tartalmuk még változhat.

Készítette: dr. Kovács Róbert