"Egységes okirat” értelmezése

 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 2013. február 1-től hatályos 11./C. § (6) bekezdése szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld használati megosztásáról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni, amelyet minden tulajdonostársnak (kivéve a törvény szerint figyelmen kívül hagyható tulajdonosokat) alá kell írnia. 

Bővebben ...

A haszonbérlet új felmondási szabályai

A termőföldről szóló törvény 2013. április 5-től hatályos módosítása (18/A § (2) bekezdés) alapján a haszonbérbe adó személyében bekövetkezett változás  esetén – ide nem értve a törvényes öröklés  esetét  -  a  haszonbérbeadó  jogutódja  a haszonbérletet  60  napos  felmondási  idővel  a gazdasági év végére megszüntetheti.

Bővebben ...

NFA földhasználat

A termőföldről szóló törvénynek a használati megosztásról szóló új rendelkezései sajátos kérdést vetnek fel az osztatlan közös tulajdonban álló földrészleten belüli állami tulajdon-résszel kapcsolatban.

Bővebben ...

Összefoglaló a földhasználati megosztásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos egyeztetésről

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) 2013. február 1-jén hatályba lépő  11/C. §-a szerint az osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet tulajdonosainak a Tft-ben rögzített eljárási szabályok szerint meg kell állapodniuk a földrészlet használati rendjéről és ezt a megállapodást egységes okiratba kell foglalniuk, vagyis a használati rendet a használatról szóló megállapodásban kell rögzíteniük akkor, ha pl. a földhasználati nyilvántartás 2013. február 1-jei állapota szerint nincs a teljes földrészletre földhasználat bejegyezve. Ennek az elma-radását a földhivatal szankcionálhatja.

Bővebben ...