Ki veheti igénybe a termőföld vásárlása esetén az illetékmentességet?

A MOSZ Hírlevél korábbi számaiban már jeleztük, hogy 2017 utolsó hónapjaiban megváltoztak az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvénynek (Itv.) az illetékmentesség feltételeit szabályozó rendelkezései [Itv. 26. § (1) bekezdés p) pont; (18) és (18a) bekezdés]. Az új szabályokkal kapcsolatban számtalan kérdés és észrevétel érkezett, ezért érdemes a témára ismételten visszatérnünk.

Bővebben ...

Közös tulajdonban álló földek haszonbérletének egyes kérdései

A Földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. törvény) és a Fétv. (2013. évi CCXII. törvény) szabályai leginkább a közös tulajdonban lévő földek használati jogának a megszerzését és használatát nehezítették meg. Célszerű ezért időről-időre feleleveníteni az ezzel kapcsolatos ismereteket, és megismerni az esetleges újdonságokat.

Bővebben ...