NFA földhasználat

A termőföldről szóló törvénynek a használati megosztásról szóló új rendelkezései sajátos kérdést vetnek fel az osztatlan közös tulajdonban álló földrészleten belüli állami tulajdon-résszel kapcsolatban.

Bővebben...

Összefoglaló a földhasználati megosztásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos egyeztetésről

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) 2013. február 1-jén hatályba lépő  11/C. §-a szerint az osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet tulajdonosainak a Tft-ben rögzített eljárási szabályok szerint meg kell állapodniuk a földrészlet használati rendjéről és ezt a megállapodást egységes okiratba kell foglalniuk, vagyis a használati rendet a használatról szóló megállapodásban kell rögzíteniük akkor, ha pl. a földhasználati nyilvántartás 2013. február 1-jei állapota szerint nincs a teljes földrészletre földhasználat bejegyezve. Ennek az elma-radását a földhivatal szankcionálhatja.

Bővebben...

Termőfölddel kapcsolatos egyeztetések

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének Nagy Tamás elnök által vezetett delegációja 2013. március 19-én egyeztető tárgyalást folytatott a mező-, erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslatról a  Vidékfejlesztési  Minisztériumban  Simon  Attila  István  helyettes  államtitkárral és a törvénytervezet kidolgozásában résztvevő szakértőkkel.

Bővebben...