Sok kicsi … mire megy?

A magyar népi bölcsesség szerint „sok kicsi sokra megy”. Kérdés, hogy a nemzeti együttműködés kormányának földforgalmi szabályai miért nem engedik érvényesülni ezt a bölcsességet?

Bővebben ...

Változnak a jogszerű földhasználat igazolásának szabályai

Az Országgyűlés június 23-án elfogadta az MVH törvény (2007. évi XVII. tv.) módosítá-sát. A módosítás lényege, hogy a támogatást annak folyósítsák, aki az adott mezőgazdasági területet ténylegesen használja, függetlenül at-tól, hogy a használatot a földhasználati nyilván-tartás regisztrálta-e.

Bővebben ...

Alkotmánybírósági határozat a földforgalmi törvényről

Az Alkotmánybíróság – a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Sze-gedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kez-deményezésére megvizsgálta a mező- és erdő-gazdasági földek forgalmáról szóló CXXII. törvény (földforgalmi törvény), valamint a me-ző- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelke-zésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. év CCXII. törvény (Fétv.) helyi földbizottságok állásfoglalásával kapcsolatos eljárását, valamint a helyi önkormányzat képviselő testületének a földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló határozata elleni jogorvoslat lehetőségét.

Bővebben ...

Földhivatali gyakorlattal kapcsolatos állásfoglalás

A MOSZ levélben hívta fel a földhasználati nyilvántartással kapcsolatos földhivatali eljárásokkal kapcsolatban a tagszervezetek által jelzett negatív tapasztalatokra a hivatalokat szakmailag irányító földművelésügyi miniszter, valamint a közigazgatási szervezetet irányító kancelláriaminiszter és a jogi szabályozásért felelő igazságügyi miniszter figyelmét. A levélre Simon István Attila FM államtitkár válaszolt.

Bővebben ...