Természetvédelmi területek kisajátításának szabályai

Az utóbbi időben több esetben jelezték a tagszervezetek, hogy a használatukban álló védett természetvédelmi területeteket a földhivatal határozattal a Magyar Állam tulajdonába veszi, arra hivatkozva, hogy ezek „maradványföldek”, ami felett a szövetkezet illetve jogutódja használati joga a kötelező tulajdonba adásra rendelkezésre álló határidő eltelte miatt megszűnt és ezek a törvény erejénél fogva kerülnek állami tulajdonba.

Bővebben ...

Telekadó a majorokra és más kivett területekre

Az elmúlt időszakban több tagszervezet jelezte, hogy a helyi önkormányzat bevezette a telekadót, amely egyes önkormányzatoknál a törvény által kiszabható maximális mértékű adót (301 forint/négyzetméter/év) jelenti.     A MOSZ áttekintette a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) mezőgazdasági területeket érinthető telekadóra vonatkozó rendelkezéseit, amellyel kapcsolatban két súlyos probléma került felszínre.

Bővebben ...