A MOSZ az adatvédelmi biztoshoz fordult

A MOSZ Dr. Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordult azzal a kéréssel,hogy kezdeményezze a földforgalmi törvény és a Fétv. módosítását, mivel álláspon-tunk szerint e törvények 2019. január 11-én hatályba lépett módosításának több rendelkezése sérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az általános adatvédelmi rendeletben [(EU) 2016/679] foglalt előírásokat, továbbá a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó alapelveket (pl. jogszerűség, célhoz kötöttség, korlátozott ideig történő tárolhatóság, stb.).

 

A földforgalmi törvény módosított rendelkezései szerint a helyi földbizottság (vagyis a megyei agrárkamara elnöksége) a földre vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos állásfoglalásának kialakításához nem csak a szerződés szerint vevőre és az elővásárlási jogosultakra, hanem e személyek közeli hozzátartozóira vonatkozó olyan személyes adatokat kérhet, amelyeket a vevő (elővásárlásra jogosult(ak) jogszerűen nem adhatnak meg még akkor sem, ha ezeket az adatokat ismerik, mivel ezzel sérülhet a közeli hozzátartozóik személyes adataival kapcsolatos információs joga. Ilyen adat pl. a vevő, illetve elővásárlásra jogosult közeli hozzátartozóinak a szerződés szerinti településen, illetve annak 20 kilométeres körzetében a tulajdonában (használatában) álló földterület nagysága, művelési ága, stb., valamint ugyan ezen földrajzi elhelyezkedés figyelembe vételével e személyi kör tulajdonában lévő mezőgazdasági termelőszervezet által használt földterület nagysága, stb.

Az érdekképviseletnek nem csak a fenti adatok megkérésének jogszerűségével, hanem ezen adatok kezelésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatban is voltak aggályai. A Fétv. szerint a helyi földbizottság ezeket az adatokat jogosult kezelni és más ügyben, valamint statisztikai célból is felhasználhatja anélkül, hogy ennek az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglalt feltételei fennállnának.

Dr. Péterfalvi Attila válaszában tájékoztatta a MOSZ-t, hogy az agrárminiszterhez fordult, és kezdeményezte a földforgalmi törvény és a Fétv. módosítását a vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos uniós rendeletnek való megfelelés érdekében, mivel álláspontja szerint a személyes adatok védelme és a jogbiztonság szempontjából egyaránt elengedhetetlen a kötelezően kezelendő adatok körének egyértelmű és az adatvédelem elveivel összhangban történő szabályozása, felhasználásuk időtartamának meghatározása, továbbá a célhoz kötöttség figyelembe vétele.

Készítette: dr. Halmai Olga