A földtörvény tervezet gazdasági kihatásainak értékelése

A földtörvény tervezete 1200 hektárban maximalizálja a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek földhasználatát és ezen belül területnagysághoz igazodó foglalkoztatási kötelezettséget írna elő. A MOSZ megítélése szerint a törvénybe iktatása drasztikusan átrendezné a földhasználati viszonyokat és ennek következtében az agrárágazat termelését, amit az alábbiakban a tervezet több szempontú értékelésével támasztunk alá.

Bővebben...

Telekadó a majorokra és más kivett területekre

Az elmúlt időszakban több tagszervezet jelezte, hogy a helyi önkormányzat bevezette a telekadót, amely egyes önkormányzatoknál a törvény által kiszabható maximális mértékű adót (301 forint/négyzetméter/év) jelenti.     A MOSZ áttekintette a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) mezőgazdasági területeket érinthető telekadóra vonatkozó rendelkezéseit, amellyel kapcsolatban két súlyos probléma került felszínre.

Bővebben...