Módosítások várhatók a földügyi szabályozásban

A Kormány novemberben benyújtotta az Országgyűléshez az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. Az agrársaláta tv. 17 agrártárgyú törvény módosításról rendelkezik. A következő változások várhatóak a földügyek vonatkozásban:

 

  • Módosítják a Földforgalmi tv. az elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlása vonatkozásában a hatósági eljárás megindítására vonatkozó szabályokat. A tervezet, szerint, a szerződéseket először a Földhivatal részére kell megküldeni a szerződés aláírásától számított 8 napon belül. Ha a 15 napos előzetes vizsgálati eljárás során a földhivatal megállapítja, hogy a szerződés alapvető hibában szenved, megtagadhatja annak közzétételét. A közzétételi eljárás továbbra is jegyzői hatáskörben marad.
  • Változna a több föld egybefoglalt vételáron és haszonbérbe adása esetén az elővásárlási és elő haszonbérleti jogok gyakorlásnak feltételei.
  • A törvénytervezet elfogadása esetén a jövőben nem kellene elfogadó jognyilatkozathoz csatolni az olyan bizonyító okiratokat, amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartás tartalmaz.
  • Változhatnak az ökológiai és földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítására és feldolgozására, mint elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó feltételek.
  • A törvényjavaslat meghatározná a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérés indokait.
  • A Fétv. módosító törvényjavaslata tartalmazza a 2014. április 30-án hatályos rendelkezés alapján ingatlan-nyilvántartásból törölt haszonélvezők haszonélvezeti jogának ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzésnek, valamint ilyen személyek vagy jogutódjainak kompenzációját.
  • Foktftv. módosítási javaslata rendelkezik egyezségben részt nem vevő személy részére történő ellenérték megfizetés szabályairól. A jogszabálytervezet egyértelműsíti, hogy ilyen esetben az ellenértéket annak összegétől függetlenül bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni.

 

Az agrársaláta törvényt várhatóan decemberben fogadja el az Országgyűlés és a módosított rendelkezések többsége 2022 januárjában hatályba is lép. A fenti rendelkezések egyelőre javaslati szakaszban vannak, a tartalmuk még változhat.

 

Készítette: dr. Kovács Róbert