"Egységes okirat” értelmezése

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 2013. február 1-től hatályos 11./C. § (6) bekezdése szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld használati megosztásáról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni, amelyet minden tulajdonostársnak (kivéve a törvény szerint figyelmen kívül hagyható tulajdonosokat) alá kell írnia. 

Bővebben...

A haszonbérlet új felmondási szabályai

A termőföldről szóló törvény 2013. április 5-től hatályos módosítása (18/A § (2) bekezdés) alapján a haszonbérbe adó személyében bekövetkezett változás  esetén – ide nem értve a törvényes öröklés  esetét  -  a  haszonbérbeadó  jogutódja  a haszonbérletet  60  napos  felmondási  idővel  a gazdasági év végére megszüntetheti.

Bővebben...

Alkotmányos tulajdonelvonás?

Az „új földtörvény” néven közismert, hivatalos nevén a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény botrányos körülmények között történt elfogadása néhány napig szerepelt a hírek között. A törvény kihirdetése után ugyan még megjelentek hírek arról, hogy ellenzéki pártok és civil szervezetek – köztük a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), mint a legnagyobb agár érdekképviselet -  az ombudsmanhoz fordult a törvény alkotmányossági felülvizsgálatának kezdeményezése érdekében.

Bővebben...

A MOSZ az alapvető jogok biztosához fordult

Az Országgyűlés június 21-én a kormánytöbbség szavazatával elfogadta a mező - és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslatot. A MOSZ - miután megszűnt az Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetősége - az alapvető jogok biztosától kérte a törvény alkotmányossági felülvizsgálatának kezdeményezését.

Mellékelt levél