Változnak a jogszerű földhasználat igazolásának szabályai

Az Országgyűlés június 23-án elfogadta az MVH törvény (2007. évi XVII. tv.) módosítá-sát. A módosítás lényege, hogy a támogatást annak folyósítsák, aki az adott mezőgazdasági területet ténylegesen használja, függetlenül at-tól, hogy a használatot a földhasználati nyilván-tartás regisztrálta-e.

Bővebben ...

Alkotmánybírósági határozat a földforgalmi törvényről

Az Alkotmánybíróság – a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Sze-gedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kez-deményezésére megvizsgálta a mező- és erdő-gazdasági földek forgalmáról szóló CXXII. törvény (földforgalmi törvény), valamint a me-ző- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelke-zésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. év CCXII. törvény (Fétv.) helyi földbizottságok állásfoglalásával kapcsolatos eljárását, valamint a helyi önkormányzat képviselő testületének a földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló határozata elleni jogorvoslat lehetőségét.

Bővebben ...

Földhivatali gyakorlattal kapcsolatos állásfoglalás

A MOSZ levélben hívta fel a földhasználati nyilvántartással kapcsolatos földhivatali eljárásokkal kapcsolatban a tagszervezetek által jelzett negatív tapasztalatokra a hivatalokat szakmailag irányító földművelésügyi miniszter, valamint a közigazgatási szervezetet irányító kancelláriaminiszter és a jogi szabályozásért felelő igazságügyi miniszter figyelmét. A levélre Simon István Attila FM államtitkár válaszolt.

Bővebben ...

Haszonélvezeti jog megszüntetése

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 108. paragrafusának (1) bekezdése szerint a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt.

  

Bővebben ...