A nemzeti birtokrendezésről

A kormány 2019. évi tavaszi törvényalkotási programja nem tartalmaz semmiféle előterjesztést a földügyekkel kapcsolatban.A miniszter ugyan folyamatosan hangoztatta az osztatlan közös tulajdon felszámolásának az igényét, de sem ez, sem pedig bármilyen más elnevezésű törvény rövid időn belül való elfogadása nem volt napirenden.

 

Ehhez képest, az Agrárminisztérium 2019. február 13-án – szűk határidővel - elektronikus levélben átküldte a MOSZ-nak a tárca előterjesztés tervezetét a nemzeti birtokrendezési törvényjavaslatról. A közigazgatási egyeztetés keretében 2019. február 19-én a MOSZ főtitkárhelyettese szóbeli megbeszélést folytatott az AM főosztályvezetőjével, majd ezt követően a leírt észrevételeket és szövegszerű javaslatokat megküldtük az AM részére. Tagjaink tájékoztatása céljából a kapott dokumentumot a területi szövetségeknek is megküldtük.

Fontos rögzíteni, hogy Nagy István miniszter – szakítva elődje gyakorlatával - partnernek tekinti a MOSZ-t! Ennek látható eredményeként már a kamarai vezetők által kezdeményezett fölforgalmi törvény-módosítás néhány „vadhajtását” is sikerült lenyesni, aminek köszönhetően megmaradt a feles bérlők elő haszonbérleti joga.

A MOSZ elnöksége 2019. március 27-i ülésén a földforgalmi törvény január 11-én hatályba lépett módosításából adódó problémákkal együtt áttekintette a nemzeti birtokrendezésről szóló törvény tervezetét is. Elfogadta a tervezetről készített érdekképviseleti értékelést, továbbá a tárcához megküldött észrevételeket és javaslatokat. A testület szerint a nemzeti birtokrendezésről szóló törvénytervezet céljainak egyes elemei támogathatóak, illetve tudomásul vehetők, de szükséges a javaslat további finomítása.

Az Elnökség felkérte a MOSZ ügyintéző Szervezetét, hogy kezdeményezzen a törvénytervezetről egyeztetést dr. Nagy István miniszter úrral a MOSZ javaslatai alapján. Erre a miniszteri találkozóra – az előrejelzések szerint - még április vége előtt sor kerül, ahol elérhetőnek látszik az, hogy az osztatlan közösből való kimérések lehetőségének a törvényjavaslat szerinti újbóli megnyitása ne veszélyeztesse a jogszerű földhasználatokat.

A fejleményekről természetesen folyamatosan tájékoztatni fogjuk tagjainkat!

Készítette: dr. Orosz Sándor