Nem elegendő a lakcímkártya a helyben lakás igazolásához

A Kúria ítéletében megsemmisített egy olyan törvényszéki ítéletet, amely a helyben lakás igazolásaként elfogadta a lakcímkártyát. A Kúria az ítélet indokolásában kifejtette, hogy a lakcímkártya, mint lakcímet igazoló hatósági igazolás nem alkalmas a helyben lakás hitelt érdemlő igazolására.

 

A földforgalmi tv. és a Fétv. sem határozza meg az elővásárlási jog fennállását igazoló okiratokat. Ebből következően minden olyan okirat alkalmas lehet (a lakcímkártyán kívül) a helyben lakás igazolására, amely hitelt érdemlően tanúsítja, hogy az elővásárlási jogára hivatkozó személy a meghatározott időszakban életvitelszerűen a bejelentett lakcímen élt.

A Kúria ítéletének elvi döntéseként kimondta, hogy az 5/2022. JEH Jogegységi határozatból következően a földforgalmi tv. 5. § 9. pontja szerinti „helyben lakó” fogalmának lényege az adott lakóhelyen való életvitelszerű tartózkodás, amelyet az erre hivatkozó elfogadó nyilatkozatot tevő személynek az elfogadó nyilatkozathoz csatolt okirattal kell igazolnia. A lakcímet igazoló hatósági igazolás (lakcímkártya) önmagában nem igazolja a helyben lakás tényét. Ez a törvényi feltétel – egyebek között – a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolható hitelt érdemlően.

Készítette: dr. Kovács Róbert

 2023. október 5.