Haszonélvezeti jog megszüntetése

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 108. paragrafusának (1) bekezdése szerint a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt.

  

Bővebben ...

Mire jó a feles bérlet?

A feles bérlet az új földforgalmi szabályok értelmében is az egyik elismert földhasználati szerződés-típus. A megelőző időkben a gazdálkodó szervezetek nem alkalmazták, ezért gyakorlati tapasztalatok sem igen fűződnek hozzá. A megváltozott szabályokhoz való alkalmazkodás lehetőségeit keresve, egyre többen vetik fel, hogy a feles bérlet is használható eszköz lehet bizonyos problémák kezelésére.

 

Bővebben ...

Szakirányú képzettség módosítása

A mező és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: földforgalmi törvény) hatályba lépésével a földműves és a mezőgazdasági termelőszervezet fogalma is hatályba lépett. A szakirányú képesítés előírása mindkét fogalom feltételrendszerében szerepel. 

 

 

Bővebben ...