Alkotmánybírósági döntés a földforgalmi törvény alkalmazásáról

Az Alkotmánybíróság két eseti ügyben is kimondta, hogy a jogerősen kiszabott földvédelmi bírságnak a Földforgalmi törvényben írt jogkövetkezményei csak azokban az esetekben alkalmazandók, ha a bírság kiszabására a vonatkozó földforgalmi rendelkezés hatálybalépése után került sor.

 

Ennek megfelelően a hivatal a haszonbérleti szerződés jóváhagyását ezen az alapon csak akkor jogosult megtagadni, ha a jogerős földvédelmi bírságot 2014. január 1-jét követően; az adásvételi szerződés jóváhagyását pedig akkor, ha a jogerős földvédelmi bírságot 2014. május 1-jét követően szabták ki.

Akinek ilyen ügye van folyamatban, annak érdemes felhasználni az Alkotmánybíróság jogi érveit. Ügyszámok: IV/2228/2017. és IV/1963/2016. (A döntések meg fognak jelenni a Magyar Közlönyben, de jelenleg is elérhetők az Alkotmánybíróság honlapján: https://www.alkotmanybirosag.hu/a-legfrissebb-dontesek/)

Akinek korábban volt, már lezárult ilyen ügye, annak azt érdemes megvizsgálnia, hogy van-e még értelme és lehetősége perújításra illetve felülvizsgálati kérelem benyújtására.

Készítette: dr. Orosz Sándor