Haszonélvezeti jog megszüntetése

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 108. paragrafusának (1) bekezdése szerint a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt.

  

 

A cikk teljes terjedelmében elérhető tagjaink számára a MOSZ Hírlevel  2015. évi 3. számában.További információért forduljon a MOSZ szakértőihez.