Alkotmánybírósági határozat a földforgalmi törvényről

Az Alkotmánybíróság – a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Sze-gedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kez-deményezésére megvizsgálta a mező- és erdő-gazdasági földek forgalmáról szóló CXXII. törvény (földforgalmi törvény), valamint a me-ző- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelke-zésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. év CCXII. törvény (Fétv.) helyi földbizottságok állásfoglalásával kapcsolatos eljárását, valamint a helyi önkormányzat képviselő testületének a földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló határozata elleni jogorvoslat lehetőségét.

 

A cikk teljes terjedelmében elérhető tagjaink számára a MOSZ Hírlevel  2015. évi 4. számában. További információért forduljon a MOSZ szakértőihez.