Haszonbérleti szerződés bejegyzése a céges tulajdon alapján

Több tagszervezet jelezte, hogy a megyei kormányhivatal földhivatali osztálya elutasította azoknak a haszonbérleti szerződéseknek a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzését, amelyek esetében a föld tulajdonjogát megszerző személy a földet haszonbérbe adta a saját (vagy közeli hozzátartozója) legalább 25 százalékban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezetnek.

 

 

E határozatok az elutasítás indokaként azt tartalmazták, hogy a saját tulajdonban lévő mezőgazdasági termelőszervezet javára történő átengedés nem önálló földhasználati jogcím. (Ezzel az érveléssel a MOSZ is egyetértett, de a használat átengedésének jogcíme ezekben az esetekben a haszonbérleti szerződés volt, ami alapján be kellett volna jegyezni a bérlő földhasználatát.)

A MOSZ kezdeményezésére az értelmezési problémát a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. paragrafusának június 11-ei módosítása oldotta fel, amely szerint:

A 7. §  (3b) bek.: „Nem utasítható vissza a bejelentés a (2) bekezdés h) pont hb) alpontja alapján, ha

  1. a) a földhasználati szerződés alapján a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 42. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy vagy gazdálkodó szervezet javára, illetve az ott meghatározott célból, valamint a Fétv. 5. §-ában meghatározott célból került sor…”, javasoljuk, hogy mindazokban az esetekben, amikor a termőföldet megszerző fél a saját (vagy közeli hozzátartozója) legalább 25 százalékban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezetnek haszonbérleti szerződés alapján engedte át a föld használatát, de annak bejegyzését a fent ismertetett jogcímen a földhivatal elutasította, ismételten kezdeményezze a földhasználat bejegyzését.

Készítette: Dr. Orosz Sándor