EU-s ajánlások a készülő hazai KAP stratégiai tervhez

A 2023-tól induló új KAP ciklus egyik fontos újdonsága, hogy  a tagállamoknak úgynevezett KAP stratégiai terveket kell készíteniük, amelyben bemutatják, hogy mire kívánják felhasználni az uniós forrásokat, milyen  - számszerűsített és számon kérhető - eredményeket kívánnak elérni.  A stratégiai tervnek ki kell terjednie a közvetlen támogatások és a vidékfejlesztési források felhasználására is.

Bővebben ...

Zajlanak a Közös Agrárpolitikával kapcsolatos egyeztetések

2020 év végén számos új, az uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika végső feltételeire is jelentős hatással bíró javaslat, álláspont látott napvilágot. Október végén az Európai Tanács és az Európai Parlament is elfogadta a KAP-ra vonatkozó tárgyalási álláspontját, így elkezdődhettek a 3 oldalú egyeztetések a Bizottsággal a KAP új feltételrendszeréről.

Bővebben ...

Könnyítések az EMVA jogcímeknél

A COVID-19  veszélyhelyzetre tekintettel az elmúlt hetekben Nagy Tamás a MOSZ elnöke számos javaslattal fordult dr. Nagy István miniszterhez. A Vidékfejlesztési Program végrehajtásával, a megvalósítás és a fenntartás kockázataival kapcsolatos felvetéseinkre rendkívül gyorsan intézkedések születtek. 

Bővebben ...