AM - MOSZ egyeztetések a KAP Stratégiai Tervről

A MOSZ ügyvezető elnöksége és a KAP Stratégiai Terv készítéséért felelős államtitkárság vezetői november 8-án megbeszélést folytattak a magyar KAP Stratégiai Terv felépítéséről, a tagállami hatáskörbe utalt kérdésékről. A tárgyalás mind a közvetlen támogatásokkal, mind a vidékfejlesztéssel kapcsolatos döntési pontokat érintette.

Bővebben ...

EU-s ajánlások a készülő hazai KAP stratégiai tervhez

A 2023-tól induló új KAP ciklus egyik fontos újdonsága, hogy  a tagállamoknak úgynevezett KAP stratégiai terveket kell készíteniük, amelyben bemutatják, hogy mire kívánják felhasználni az uniós forrásokat, milyen  - számszerűsített és számon kérhető - eredményeket kívánnak elérni.  A stratégiai tervnek ki kell terjednie a közvetlen támogatások és a vidékfejlesztési források felhasználására is.

Bővebben ...

Zajlanak a Közös Agrárpolitikával kapcsolatos egyeztetések

2020 év végén számos új, az uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika végső feltételeire is jelentős hatással bíró javaslat, álláspont látott napvilágot. Október végén az Európai Tanács és az Európai Parlament is elfogadta a KAP-ra vonatkozó tárgyalási álláspontját, így elkezdődhettek a 3 oldalú egyeztetések a Bizottsággal a KAP új feltételrendszeréről.

Bővebben ...