Jelentés a COPA-COGECA 2019. június 7-i gabona és olajos növények munkacsoporti üléséről

A Copa - Cogeca 2019. június 7-i gabona és olajos növények munkacsoporti ülésén a tagállamok képviselői áttekintették a piaci helyzetet,  a tavaszi  vetésű növények területalakulását, valamint a várható betakarítási eredményeket.

COPA-COGECA olajos és fehérje növények munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása                            

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

2-3. napirendi pont: olajos és fehérje növények helyzete

A tagállami beszámolók alapján a repce vetésterülete a tavalyi 6,9 millió hektárról 5,8 millió hektárra csökkent. A legnagyobb mértékű visszaesés Franciaországban (1,6 millió hektárról 1,2 millió hektárra) és Németországban (1,22 millió hektárról 890 ezer hektárra) következett be. Ez egyrészt a tavaly őszi kedvezőtlen (száraz) időjárás miatti kisebb vetésterületből, valamint az elvetett, de ki nem kelt területek nagyságából fakad. A jelentős repcetermesztő tagállamok közül Nagy Britanniában mintegy 20.000 hektárral csökkent a vetésterület, Csehországban hasonló mértékű visszaesés következett be. Lengyelországban mintegy 6%-al bővült a vetésterület. A Copa-Cogeca előrejelzése alapján a 2019. évi repcetermés mennyisége 18 millió tonna lehet - a Bizottság 18,7 millió tonnás termésre számít – ami 15%-al marad el az elmúlt 5 év átlagtermésétől.

A napraforgó vetésterülete az unióban a tagállami összesítések alapján minimálisan csökkenhet, a termésmennyiség a várakozások szerint meghaladhatja a tavalyi 9,5 millió tonnás mennyiséget. A Bizottság 10,1 millió tonnás, míg a Copa-Cogeca 9,8 millió tonnás termésre számít. (Ez 9, illetve 5%-al haladja meg az elmúlt 5 év átlagát.)

A fehérjenövények vetésterületét érintően nincs érdemi változás, több tagállami delegált felvetette, hogy a következő ülésen  érdemi eszmecserét kellene folytatni  a nemzeti fehérjeprogramok végrehajtásáról.

COPA-COGECA olajos és fehérje növények, valamint gabona munkacsoport közös ülése

1. napirendi pont: KAP 2020

A Copa – Cogeca képviselője adott rövid áttekintést az elmúlt időszak eseményeiről.

Kiemelte:

 • Az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága jelentést fogadott el a KAP reformról
 • Az egyik jelentéstevő nem került be az EP-be, ami a későbbiekben problémát jelenthet
 • Nem ismert a COMAGRI összetétele
 • Nagy a bizonytalanság, ősszel az EP akár mindent újraindíthat
 • A Tanács tervezte egy részleges egyeztető nyilatkozat kiadását, erre valószínűleg nem kerül sor.
 • Uniós költségvetés: októberig valószínűleg semmi nem történik
 • a Copa-Cogeca egy útmutató kiadását tervezi a stratégiai terv elkészítéséhez

Az EP mezőgazdasági bizottságának jelentéséről elmondta, hogy:

 • a közvetlen támogatásokon belül az alaptámogatásra a keret 60%-át javasolják
 • az eco scheme-re 20%-ot
 • a termeléshez kötött támogatásra 10+2%-ot
 • capping: a tagállamoknak a termelőknek fizetendő közvetlen támogatásokat 100.000 eurós szinten kell korlátozniuk, de levonhatnák a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan bevallott munkabérek - beleértve az adókat és járulékokat is - 50%-át a csökkentés előtti teljes összegből. A közvetlen támogatások összegébe nem számít bele a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás és az éghajlat és környezetvédelemi célokat szolgáló rendszerekre fizetett közvetlen támogatás.
 • amennyiben a tagállamok kiegészítő, átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatást nyújtanak a termelőknek, legalább a közvetlen támogatási keretük 10%-os mértékéig, eltekinthetnek a capping alkalmazásától.

2. napirendi pont: klímaváltozás

Június 17-ig lehet kitölteni a témában közzétett kérdőívet. A Copa várja a tagállami véleményeket.

3. napirendi pont: jelölés a társadalmi párbeszéd csoport gabona csoportja elnöki tisztségére

Egyedüli jelölt Max Schulman – a munkacsoport előző elnöke -  volt, akit egyhangúlag támogattak a jelenlevő delegáltak.

 

COPA-COGECA gabona munkacsoporti ülés

1.napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása                     

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

2.napirendi pont: várható termésmennyiség alakulása

A Copa –Cogeca összesítése alapján a 2019. évi gabonatermés 314 millió tonna körül alakulhat. (A Bizottság 311 millió tonnát prognosztizál.) A búza termésmennyisége a tavalyi 130 millió tonnáról 145 millió tonnára emelkedhet, míg az árpáé 56 millió tonnáról 61 millió tonnára. (A Bizottság is hasonló terméseredményekre számít.) A kukorica vetésterülete 5%-al emelkedett az EU-ban. A tagállami beszámolók alapján Franciaországban a tavalyit 6 millió tonnával meghaladó gabonatermésre számítanak, a búza termésmennyisége 3 millió tonnával növekedhet. A felvásárlási árak alacsonyak. Németországban a tavalyi – katasztrofális - eredményeket 9 millió tonnával felülmúló gabonatermést várnak. Az ország északi részén aszály volt, ennek ellenére a búzatermés 4, az árpatermés 2,5 millió tonnával haladhatja meg a tavalyit. Lengyelországban 29-30 millió tonnás gabonatermésre számítanak. (Tavaly 26 millió tonna volt.) Nem volt fagykár, a hosszú, meleg tavasz kedvezett a növények fejlődésének. Finnországban 25-30€/t-val elmaradnak a felvásárlási árak a tavalyitól, alacsony készletekkel rendelkeznek. Nagy Britanniában jók a kilátások, szép az állomány, 15 millió tonnás búzatermést várnak. (8,1t/ha-os átlaghozammal.) Spanyolországban a 2018. évi kiemelkedő eredményektől elmaradó hozamokra számítanak. Olaszországban elkezdődött az aratás, a durumbúza terülte csökkent, de  a tavalyinál jobb termésátlagra számítanak. Dániában kedvezően alakult az időjárás, jók a kilátások. Ausztriában átlagos betakarítást vetítenek előre.

3. napirendi pont: piaci helyzet, kilátások

Guido Seedler a munkacsoport alelnöke tartott előadást. Prezentációjában bemutatatta, hogy miközben világszinten a művelt terület aránya az összterülethez képest 1964 és 2014 között 11%-al növekedett, addig az EU-ban 50 év alatt 27%-al, az Egyesült Államokban 13%-al csökkent. Ezzel szemben Brazíliában 200%-al, míg Argentínában 96%-al nőtt a művelt terület aránya. (1964 és 2014 között a világ népessége megduplázódott, miközben a művelt terület aránya csak 11%-al növekedett.)

Az elmúlt 2 évben a világ gabonatermése elmaradt a felhasználás volumenétől, csökkentek a készletek. Az azt megelőző 4 évben viszont a termésmennyiség haladta meg a felhasználás szintjét, így elegendő készlet áll rendelkezésre. A búza esetében az elmúlt 6 évben a termésmennyiség ötször haladta meg a felhasználás nagyágát, míg a kukorica esetében négyszer.

Oroszország és Ukrajna gabonatermése folyamatosan emelkedik, egyre jelentősebb export szereplőkké válnak.

A magas készletszintek és jó kilátások miatt kicsi az esélye egy jelentősebb áremelkedésnek.

Oroszország marad a legjelentősebb búza exportőr és az árpa tekintetében is előrelép.

Ukrajna tovább erősíti exportőri pozícióját.

Indonézia és Egyiptom a legjelentősebb búza importőrök, míg árpából Szaúd Arábia és Kína importál a legtöbbet.

A világpiacot érintően megállapítható, hogy:

 • az idei év lesz a 3. soron következő év amikor a gabonatermés nem fedezi a felhasználás nagyságát.
 • a készletek magasak, a kereslet kielégíthető.
 • az időjárás hatása még beleszólhat a kínálat alakulásába, a keresletet pedig a kínai afrikai sertéspestis miatti helyzet befolyásolhatja.
 • a lehetőségekre kihat az USA és Kína közti kereskedelmi háború is.

Az uniós piacon jó gabonaévre lehet számítani, a termésmennyiség 23 millió tonnával haladhatja meg a felhasználást. Kihívást jelent a Brexit, a Kínában terjedő afrikai sertéspestis hatása, a fekete tengeri régióban kialakuló piaci helyzet, valamint a magas uniós termelési költségek.

Következő ülés várható időpontja: október 24.

Készítette: Oláh Endre