KAP Stratégiai Terv

Magyarország 2021. december 30-án benyújtotta a KAP Stratégia Tervét az Európai Bizottságnak. A Stratégia Tervben képviselt magyar álláspont főbb elemeit – amik alapvetően megegyeznek a MOSZ Hírlevél 2021. évi 5. számában részletesen bemutatott MOSZ javaslatokkal - a 2003/2021 (XII.29.) Kormány határozat tartalmazza.

Ez alapján olyan terv került benyújtásra, amiben:

  • a közvetlen támogatásokra nem kerül alkalmazásra sem részleges, sem teljes támogatáselvonás, vagyis nem lesz sem capping, sem degresszió,
  • az agro ökológiai alapprogramra (AÖP) a közvetlen támogatások 15%-a került elkülönítésre,
  • a termeléshez kötött támogatások a lehetséges maximális mértékben – közvetlen támogatási kertet 15%-a – lesznek elérhetőek,
  • a redisztribúcióra a közvetlen támogatások 10%-a (lehetséges minimális arány) kerül felhasználásra. Redisztributív támogatást a legfeljebb 1200 hektárral rendelkező gazdaságok vehetnének igénybe. Az első 10 hektárra a jelenlegi hazai tervek szerint hektáronként kb. 20.000 Ft, a 10 és 300 hektár közötti területre pedig hektáronként kb. 10.000 forint redisztributív támogatás lenne igénybe vehető,
  • a vidékfejlesztési támogatások gazdaságfejlesztési intézkedéseinél nem kerül előírásra munkaerő bázislétszám tartási kötelezettség.

A benyújtott Stratégia Tervet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, így a bemutatott feltételek csak ez esetben vállnak véglegessé. (Leginkább az agro ökológiai program előírásai, valamint a redisztribúciós támogatás területi határai kapcsán várható intenzív egyeztetés.) A Terv elfogadására legkorábban előreláthatólag az ősz folyamán kerülhet sor.

Oláh Endre