A 2018. évi uniós közvetlen támogatások várható összegei

A 2018. évi EU-s közvetlen támogatások pontos összegei jelenleg még nem ismertek –zajlanak a helyszíni és adminisztratív ellenőrzések, a támogatásra jogosult pontos területnagyság és állatlétszám csak ezek lezárását követően lesz meghatározható –, de a jogszabályokban közzétett, egyes jogcímekre meghatározott éves támogatási keretösszegek, illetve az egységes kérelemben igényelt termeléshez kötött támogatásokkal érintett hektár és állatlétszám adatok tükrében igen nagy pontossággal meghatározhatóak a fajlagos támogatási összegek.

A támogatási összegeket – pontosabban az előlegek maximális értékét – tartalmazó jogszabály várhatóan október közepén (az elmúlt évek tapasztalatai alapján október 15. előtt néhány nappal) kerül közzétételre.

A támogatások várható fajlagos összegei euróban kerülnek feltüntetésre, az átváltási árfolyamot a szeptember 28.-i Európai Központi Bank által közzétett HUF/EUR árfolyam határozza meg. (Tavaly 310,67 HUF/EUR árfolyamon került sor az átváltásra, a jelenlegi trendek alapján szeptember végén ennél jóval gyengébb forintra számíthatunk. Így az árfolyamhatás miatt a támogatások forintban kifejezett összege akár 5% körüli mértékben is növekedhet, de ennek hatását az adott jogcímre beérkezett támogatási igény növekedése vagy éppen csökkenése módosítja.)

A feltüntetett fajlagos támogatási összegek - a fent részletezett okok miatt - csak tájékoztató jellegűek, ugyanakkor előzetes kalkulációkhoz, pénzügyi tervezéshez felhasználhatóak, nagyságrendjükben érdemi változás nem valószínűsíthető.

Az alaptámogatás és zöldítés összege várhatóan az alábbiak szerint alakul.

Az alaptámogatás és zöldítés várható összege

 

 

 

Igényelt terület

Várható fajlagos támogatás

 

Hektár

€/ha

Alaptámogatás

4.972.000

143

Zöldítés

4.972.000

81

SAPS+zöldítés

 

224

 

Az alap és zöldítési támogatással érintett területek nagysága 2018-ban gyakorlatilag nem változott, így az euróban kifejezett támogatási összegben is csak minimális változás lesz az előző évhez képest.

A termeléshez kötött támogatásokat érintően a 2018. évi támogatásigénylési adatok alapján 3 jogcímnél következik be jelentős változás. Hízottbika - tartás támogatásra több mint 10.000-el több egyedet jelentettek be, míg a cukorrépa és szemes fehérjetakarmány növények vetésterülete 13, illetve 18%-al csökkent. (Ez utóbbi hátterében a zöldítési szabályok január 1-től életbe lépett változásai - növényvédőszer használati tilalom, ha ökológiai jelentőségű területként is figyelembe kívánja venni a termelő – állnak).

Termeléshez kötött támogatások várható alakulása

 

 

 

Igényelt

terület/állat 2017

Igényelt

terület/állat

       2018

Változás

(2018/2017)

Várható fajlagos támogatás

 

Hektár vagy egyed

Hektár vagy egyed

Százalék

€/ha vagy

€/egyed

Anyajuh

911953

886 906

    -3%

24,7

Anyatehén

238 442

246 726

+3%

141

Hízottbika

76 561

87 455

+14%

51

Tejhasznú tehén

208 500

212 505

+2%

324

Rizs

2 738

2 835

+3%

704

Cukorrépa

17 281

15 084

-13%

529

Zöldségnövény

18 168

17 298

-5%

291

Ipari zöldségnövény

59 879

58 061

-3%

197

Ipari olajnövény

5 981

5 938

-1%

237

Intenzív gyümölcs

17 040

16 448

-3%

408

Extenzív gyümölcs

41 427

42 450

+2%

230

Szemes fehérjetakarmány

81 124

66 857

-18%

200

Szálas fehérjetakarmány

178 105

179 497

+1%

74

 

Előlegfizetésre idén is van lehetőség, a kifizetések a megszokott módon, október 16-tól indulnak. Az előlegfizetés keretében a közvetlen kifizetések maximum 70%-a, míg a vidékfejlesztési programban folyósított terület alapú támogatások 85%-a kerülhet kifizetésre. (Az előlegfizetés tényleges mértéke ennél valószínűleg kisebb lesz.)

Oláh Endre