Jelentés a COPA-COGECA 2021. november 19-i rizs munkacsoporti és a CDG november 22-i üléséről

A Copa - Cogeca 2021. november 19.-i rizs munkacsoporti ülésén és a Bizottság november 22-i egyeztető fórumán a tagállamok képviselői áttekintették a piaci helyzetet, a terméseredményeket és az ágazatot érintő főbb eseményeket.

Copa - Cogeca munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve változatlan tartalommal elfogadásra került.

2. napirendi pont: piaci helyzet

A legjelentősebb rizstermelő tagállamok (Olaszország, Spanyolország) képviselői még nem tudtak beszámolni végleges betakarítási eredményekről, a Copa – Cogeca felé sem küldték meg az adatokat. Olaszországban a szokásosnál később kezdték a betakarítást, előreláthatólag nagyobb mennyiséget takarítanak be mint tavaly (pontos számok csak december elején lesznek), a felvásárlási árak kedvezőek. Görögországban az eső miatt késik a betakarítás befejezése (november 20-a körül 90%-on álltak), a termésátlagok jók, 9 t/ha körül alakulnak. Erős a kereslet a rizs iránt - nem csak a hagyományos török felvevőpiac aktív, hanem uniós országokból is nagy a kereslet -, a felvásárlási árak ugyanakkor a többi rizstermelő tagállammal összehasonlítva alacsony szinten vannak, 300€/t körül mozognak. Franciaországban szintén aktív a piac, az árak 400 €/t körül alakulnak. Portugáliában rizstermesztési szempontból átlagos év volt, a 29.000 hektáros vetésterületen jó minőségű rizs került betakarításra. Az árak alacsonyak,
310-320 €/t között alakulnak. Spanyolország egyes régióiban az aszály jelentős kiesést okozott, még nincsenek végleges számok, a betakarítás egyes területeken most fejeződött be. Az árak kedvezőek, hasonlóak az olasz árszinthez.

Többen panaszkodtak a magas energiaárakra és a szállítási (konténer) költségek emelkedésére.

3. napirendi pont: Marco Campomenosi EP képviselő

Az olasz EP képviselő a GSP szabályozásról (Általános Preferenciarendszer) beszélt, ami eltörölné az import vámokat a fejlődő országokból az EU piacára érkező termékekre. Ez a rizs esetében különösen érzékeny téma, mivel jelentős mennyiségű import érkezik Kambodzsából és Mianmarból az EU-ba. Felhívta rá a figyelmet, hogy konstruktívabb párbeszédre van szükség a Kereskedelmi Főigazgatósággal.

4. napirendi pont: növényvédőszer használat

A Copa-Cogeca készített egy összeállítást, ami az uniós rizstermesztő tagállamokban engedélyezett növényvédőszereket veszi számba, és összehasonlítja az egyes tagállamok között meglévő különbségeket, valamint a világ más tájain használható növényvédőszerek nagyságrendjét. Az Egyesült Államokban 37, Kínában 31, Indiában 27 szer használható, míg például Franciaországban 8, Spanyolországba 16, Olaszországban pedig 24. Az EU-ban vannak a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírások és itt a legszigorúbb a hatóanyagok jóváhagyási folyamata. A tagállamok között is jelentős eltérések vannak a használható szerek tekintetében. Nagyon fontos lenne, hogy a farm to fork stratégia úgy kerüljön végrehajtásra, hogy a termelők számára elégséges, hozzáférhető, hatékony növényvédőszer maradjon a piacon.

5. napirendi pont: KAP és eco scheme

A KAP-ot érintően több delegált is megjegyezte, hogy az egyszerűsítés ígérete ismét nem valósult meg, nem készültek olyan hatástanulmányok, amelyek a terméseredményekre gyakorolt hatásokat modelleznék. Az eco scheme rendszerrel kapcsolatban néhány tagállamban már zajlottak egyeztetések. Olaszországban a rizsföldekre valószínűleg nem lesz igénybe vehető ez a támogatás (kivéve a bio rizsterületeket). Spanyolországban még zajlanak az egyeztetések, a jelenlegi elképzelések alapján a rizsre nem lenne külön eco scheme.

Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények – rizs ágazat

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének az elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve változatlan tartalommal elfogadásra került.

2. napirendi pont: piaci helyzet bemutatása

A szállítási költségek emelkedése jelentős hatást gyakorol az uniós piacra, az import rizs jelentősen megdrágult, nőtt a kereslet az EU-ban termelt rizs iránt. A 2020/21 es gazdasági évben a rizsimport 25%-al esett vissza az előző évhez képest.

Az EBA megállapodás keretében behozott rizsimport 43%-al csökkent, 400 ezer tonnáról 230 ezerre esett vissza. A Kambodzsából érkező rizs mennyisége
34%-al, a minmari import pedig 43%-al mérséklődött. Az EU rizsexportja
19%-al növekedett, megközelítette a 300 ezer tonnát.

A Bizottsághoz beérkezett tagállami jelzések alapján az indica típusú rizsek ára Olaszországban 380 €/t, a japonica típusúaké 420 €/t. Spanyolországban az indica típusú rizsekért 359, a japonica típusúakért 354 eurót kell fizetni tonnánként.

Az előrejelzések alapján az EU rizstermelése 0,5%-al csökkenhet 2021-ben. Bulgáriában, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon és Portugáliában növekszik az idei évi betakarított mennyiség az előző évhez képest, míg Franciaországban, Romániában, Spanyolországban csökkenni fog.

3. napirendi pont: környezetvédelmi aggodalmak. (A Bird Life-ot képviselő Riet Vell előadása)

Riet Well előadásban kifejtette, hogy az európai rizsföldek fontos szerepet töltenek be a biodiverzitás szempontjából. Főleg a Mediterrán régió, egykor vizenyős, lápos területein kerültek kialakításra a rizsföldek. Környezetvédelmi szempontból fontos vízrendszerekhez kötődnek. A 172 ország által aláírt, a vizes élőhelyek védelméről szóló Ramsar-i egyezmény is elismeri, hogy a rizsföldek, mint vizes élőhelyek fontos szerepet töltenek be. A pozitív hatások azonban nagy mértékben azon múlnak, hogy milyen módon kerül sor az adott területek művelésére. Számos pozitív példa létezik, de vannak olyan gyakorlatok is, amelyek ártanak a biodiverzitásnak. Ezen nem kívánt elemek közé leginkább az intenzitás és termelékenység növelését szolgáló beavatkozások tartoznak. (Vízgazdálkodást érintő változtatások, nagy mennyiségű kemikália használata stb.)

Annak érdekében, hogy ne a negatívumok kapjanak teret, fontos lenne a rizstermesztés pozitív környezeti hatásainak és társadalmi szerepének a kommunikálása a társadalom irányába.

4. napirendi pont: növényvédőszer használat

A Copa – Cogeca bemutatta a Bizottságnak az uniós rizstermesztő tagállamokban engedélyezett és a világ más tájain használható növényvédőszerek közti eltérést. (Lásd munkacsoporti ülés 4. napirendi pont.) Határozott fellépést kért az uniós normáknak nem megfelelő, EU-ban nem engedélyezett szerekkel kezelt import rizsekkel szemben.

Készítette: Oláh Endre