A 2018. évi uniós közvetlen támogatások várható összegei

A 2018. évi EU-s közvetlen támogatások pontos összegei jelenleg még nem ismertek –zajlanak a helyszíni és adminisztratív ellenőrzések, a támogatásra jogosult pontos területnagyság és állatlétszám csak ezek lezárását követően lesz meghatározható –, de a jogszabályokban közzétett, egyes jogcímekre meghatározott éves támogatási keretösszegek, illetve az egységes kérelemben igényelt termeléshez kötött támogatásokkal érintett hektár és állatlétszám adatok tükrében igen nagy pontossággal meghatározhatóak a fajlagos támogatási összegek.

Bővebben ...

Közös Agrárpolitika 2020 után

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 után jövőjével kapcsolatban még sok a bizonytalanság, ugyanakkor az elmúlt hónapokban számos olyan hivatalos dokumentum látott napvilágot, amelyek mind a rendelkezésre álló források, mind a KAP szerkezetét érintő változások terén felvázolják azokat az irányokat, sarokszámokat amelyek meghatározzák, hogy milyen uniós agrárpolitikára számíthatunk 2021 és 2027 között.

Bővebben ...