Közös Agrárpolitika 2020 után

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 után jövőjével kapcsolatban még sok a bizonytalanság, ugyanakkor az elmúlt hónapokban számos olyan hivatalos dokumentum látott napvilágot, amelyek mind a rendelkezésre álló források, mind a KAP szerkezetét érintő változások terén felvázolják azokat az irányokat, sarokszámokat amelyek meghatározzák, hogy milyen uniós agrárpolitikára számíthatunk 2021 és 2027 között.

Bővebben ...

Vita az unió költségvetéséről

A tagállamok vezetői 2018. február végi, nem hivatalos ülésükön megvitatták az unió 2020 utáni finanszírozási lehetőségeit, a 2021-2027 közötti időszak költségvetésének - ezen belül a Közös Agrárpolitika céljaira biztosítandó források nagyságának - lehetséges alakulását is.

Bővebben ...