Jelentés a COPA-COGECA 2019. december 10-i rizs munkacsoporti üléséről

A Copa - Cogeca 2018. december 10.-i rizs munkacsoporti ülésén a tagállamok képviselői áttekintették a piaci helyzetet, a terméseredményeket és az ágazatot érintő főbb eseményeket.

Jelentés

 a Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) rizs csoport üléséről és a COPA-COGECA rizs munkacsoporti üléséről

Brüsszel, 2019. december 10.

 

COPA-COGECA rizs munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve változatlan tartalommal elfogadásra került.

2. napirendi pont: piaci helyzet

A tagállami beszámolók alapján az EU legjelentősebb rizstermelő tagállamában, Olaszországban, a nyári nagy esőzések hatására a rizs érése 30-35 napos késést szenvedett el, e miatt még mindig tart a betakarítás. Az indica típusú rizsek átlagtermése 7,5 t/ha körül alakul, a japonicáé valamivel alacsonyabb. Spanyolországban jó szezont zártak, befejeződött a betakarítás, jó minőségű termés került a raktárakba. Az árak kielégítőek, a japonica ára emelkedett az elmúlt hetekben. Görögországban jó terméseredmények születtek  - 8t/ha feletti termésátlag -, a termelők jó része az elmúlt években indicáról japonicára váltott. Az árak alacsonyabbak mint Olaszországban (270-300€/t között alakulnak), a török vásárlók még nem jelentek meg a piacon. Portugáliában szintén jó terméseredmények születtek, az indica ára 300€/t, a japonicáé 360€/t. Franciaországban a sok eső miatt csak a múlt héten fejeződött be a betakarítás. Jó eredmények születtek itt is. Néhány tagállam még nem küldte meg a pontos betakarítási eredményeket, így az ez évi termésmennyiségről összesített adat még nem áll rendelkezésre. A tagállami jelzések alapján a védzáradék alkalmazása pozitívan hatott az indica rizsek árára.

3. napirendi pont: Tájékoztató a Közös Agrárpolitika reformjáról

A KAP-al kapcsolatban a Copa – Cogeca képviselője kifejtette, hogy támogatják az egyszerűsítésre irányuló javaslatot, de eddig minden reform csak tovább bonyolította a KAP rendszerét, így valószínűleg most sem lesz másképp.

Jelenleg az új Európai Parlamentnek még nincs hivatalos álláspontja a KAP-ról. A régi EP-ben a Mezőgazdasági Bizottság (COMAGRI) 2019 áprilisában elfogadott 3 jelentést, erről azonban az EP plenáris nem szavazott. Szeptember - október folyamán új jelentéstevőket kerültek megválasztásra, most alakítják ki a munkamódszerüket, az első nyilatkozatok alapján folytatni akarják az előző rapporteur-ök munkáját, nem új dokumentumot akarnak létrehozni. Meghatározták azokat a paragrafusokat, amelyeket újra akarnak nyitni és módosításokkal akarnak élni. (A rizst érintő módosítási javaslat, hogy a víz alatti növényeket ne érintse a diverzifikációs előírás.) A helyzetet bonyolítja, hogy a Környezetvédelmi Bizottsággal együtt dolgoznak, ami a zöldek megerősödése miatt nehezíti a mindkét fél számára elfogadható megoldások kialakítását.

A Tanácsban sincs kompromisszumos tervezet (még számok nélkül sem), mivel egyik agrárminiszter sem hajlandó aláírni semmit, amíg nem ismertek a források. A román elnökség szeretett volna egy részleges megállapodást elérni, de csak egy előrehaladási jelentést tudtak közzétenni. Ebből fakadóan a Tanácsnak sincs tárgyalási álláspontja.

Mivel 3 oldalú megállapodásra van szükség - EP, Tanács, Bizottság – és két félnek sincs álláspontja, így jelenleg nincs miről tárgyalni. A tárgyalások optimális esetben 2020 április-június között indulhatnak el, és mintegy 3-4 hónapra lehet szükség a politikai megállapodás eléréséhez.

4. napirendi pont: A rizs és a klímaváltozás

A Közös Kutatóközpont (JRC) készített egy tanulmányt, amely olaszországi fókusszal mutatja be a klímaváltozás hatását  a vízgazdálkodásra. A tanulmány a CDG ülésen kerül bemutatásra.

5. napirendi pont: 3. európai rizs fórum

Október 8-án került sor Brüsszelben a 3. európai rizs fórumra. A fórum áttekintette  rizstermesztés európai helyzetét, az ágazat előtt álló kihívásokat, a kereskedelmi problémákat, a védzáradék alkalmazásnak hatását, a növényvédőszer hatóanyagok betiltásának következményét, valamint a KAP reform jelentette kihívásokat. Vita bontakozott ki a címkézést érintően. Egyes tagállamok megelégednének azzal, hogy az szerepeljen a csomagoláson, hogy uniós vagy nem uniós termékről van szó, míg más tagállamok ragaszkodnának a származási ország kötelező feltüntetéséhez. A rendezvényen EP képviselők is részt vettek.

6. napirendi pont: Növény egészségügyi kérdések: Rinskor

A rizs növényvédelmében a Rinskor nevű szer a világ számos pontján jelentős szerepet tölt be. Olaszországban csak szükséghelyzeti engedéllyel használhatják a termelők.  javaslatként merült fel, hogy a rizstermesztő tagállamok összefogva kérhetnék a szer alkalmazásának jóváhagyását.

7. napirendi pont: Mercosur megállapodás

A Copa-Cogeca nem támogatja a Mercosur megállapodást. Hiába van meg a politikai megállapodás, a pontos részletek még nem ismertek. A Mercosur országokban (Argentínában) is változás következett be, ami a végleges egyezségre is kihathat.

A Bizottság politikai értelemben befejezte a munkát, de a Tanácsnak, EP-nek és tagállamoknak is el kell fogadniuk. Az EP nem módosíthat rajta, csak elfogadhatja, vagy elutasíthatja. A tagállamok közül jelenleg Ausztria jelezte, hogy számára elfogadhatatlan a megállapodás.

Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények ülése rizs szekció

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének az elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve változatlan tartalommal elfogadásra került.

2. napirendi pont: piaci helyzet bemutatása

Az előrejelzések viszonylag nagy eltérést mutatnak a rizstermés világszintű alakulását illetően. A FAO 513 millió tonnás, míg az USDA 498 az IGC pedig 500 millió tonnás termést prognosztizál.

A felvásárlási árak az Unióban és az Egyesült Államokban is magasak, emelkedő trendet követnek. Olaszországban a japonica ára 336-380 €/t között mozog.

A védzáradéki intézkedés miatt Kambodzsából delegáció érkezett az EU-ba. A védzáradéki intézkedés 2022-ig marad életben, a vámmérték évről évre csökken. Termelői igényként megfogalmazódott, hogy automatikusan kellene alkalmazni a védzáradékot (akár a japonica típusú rizsekre is), a Bizottság viszont kifejtette, hogy mindig indokolni kell a bevezetés szükségességét és nyomozási fázisnak kell megelőzőznie. A Bizottság az emberi jogok betartását is vizsgálja Kambodzsában, ennek kimenetelétől függően az EBA (fegyvereken kívül bármit) egyezmény is felbontható. Erről később születik döntés.

Az új gazdasági évben (szeptember-október) az EU rizsimportja mintegy 5%-al marad el az előző év hasonló időszaki behozatalától. Február óta a Kambodzsából és Mianmarból érkező indica import jelentősen visszaesett.

A 2018/19-es gazdasági évben megnőtt a kis kiszerelésű (20 kg alatti) rizsek importja az EU-ba. Ezek főleg Thaiföldről, Kambodzsából, Indiából és Pakisztánból érkeznek az unióba.

Az export legnagyobbrészt Törökországba irányul, az EU rizs exportja a 2019/20-as gazdasági év első 2 hónapjában 15%-al haladta meg az előző év azonos időszaki exportját.

Termelői igényként fogalmazódott meg  a bio területek nagyságának és az ezeken területeken elért terméseredményeknek bizottsági ismertetése.

3. napirendi pont: KAP átmeneti intézkedések

A Bizottság bemutatta a 2021-es átmeneti évet szabályozó tervezeteket (COM 580 és COM 581). A tervezetek egyrészt azt a célt szolgálják, hogy a 2020-ig szabályozott területeket 2021-re is felkészítsék – pl. SAPS továbbvitele, források meghatározása -, valamint meghatározzák az alkalmazható szabályok körét (pl. pillérek közti forrásátcsoportosítás).

4. napirendi pont: Klímaváltozás hatása az olasz rizstermesztésre

A Közös Kutatóközpont (JRC) által készített tanulmány került bemutatásra. A tanulmány feldolgozta  a mediterrán régióban az elmúlt 140 évben tapasztalható hőmérsékleti anomáliákat (az 1960 és 1990 közötti időszakra fókuszálva), évszakokra lebontva a hőmérséklet és csapadék viszonyok alakulását. Ez alapján modelleket dolgozott ki a hőmérséklet és csapadék várható alakulására, egészen 2100-ig. Ezeket differenciálta a szennyezőanyag kibocsátás eltérő szintjeivel és mindezt levetítette a rizstermő régiókra. A tanulmány megállapításai alapján:

  • a 90-es évek közepétől csökkent a rizs klímaérzékenysége,
  • 1994 után kedvezőbb rizstermesztési feltételek alakultak ki (enyhébb tavaszi hőmérséklet),
  • a száraz vetés csökkentette az üvegházhatású gáz kibocsátást,
  • a száraz vetés 20%-os vízmegtakarítással jár a vetési időszakban, de júniusban nagyobb vízigénnyel jár,
  • az egyes évszakokban elérhető csapadék mennyiségében nem várható érdemi változás, de gyakoribbá válnak az aszályok és heves esőzések.

5. napirendi pont: Green deal

December 11-én a Bizottság közzé fogja tenni a Grean deal-lel kapcsolatos dokumentumát, egyelőre azonban nem szivárgott ki semmi érdemi információ. Széles körű konzultációt indítanak róla, a KAP-on belül is lesznek intézkedések, érinteni fogják az élelmiszerbiztonságot, a klímaváltozást, a biodiverzitást.  A Bizottság megfogalmazása alapján a környezetvédelmi vonal erősödése lehet az eszköze az agrártámogatások – valamilyen szintű – megőrzésének. Az első tervezet 2020 tavaszán lesz elérhető.

6. napirendi pont: Vietnám - EU megállapodás

3 vámkontingens kerül megnyitásra. 20.000 tonna félig hántolt rizsre, 30.000 tonna hántolt rizsre és 30.000 tonna speciális vietnámi rizsfajtákra. A végrehajtási rendelet elkészítése zajlik. Az EP februárban tárgyalhat róla.

7. napirendi pont: Mercosur

Technikai, jogi fázisban van a megállapodás véglegesítése. 2020 októberére érhet véget ez a munka. A számok (kvóták, vámok) talán már nem változnak, de a tervezett mechanizmusok még módosulhatnak. A rizs esetén még alidőszakokon vitáznak. A rizsre 60.000 tonnás vámmentes kvóta nyílik, 6 év alatt.

8. napirendi pont: Brexit

3,5 éve húzódik, 2 év 9 hónapja indult az EU-s eljárás. Technikai találkozók, megbeszélések zajlanak de a briteknél pattog a labda. A december 12-i Nagy Britannia-i választásokig nem várható újabb fejlemény, a választási eredmény határozza meg, hogy milyen kimenetek lehetnek. A no deal továbbra is opció.

Következő ülések várható időpontja: 2020. július 2 és november 12.

Készítette: Oláh Endre