Jelentés a COPA-COGECA 2018.december 14-i gabona és olajos növények munkacsoporti üléséről

A Copa - Cogeca 2018. december 14-i gabona és olajos növények munkacsoporti ülésén a tagállamok képviselői áttekintették a piaci helyzetet,  az őszi vetések állását és az ágazatot érintő főbb eseményeket.

Jelentés

 

a COPA-COGECA gabona és olajos növények munkacsoporti üléséről

Brüsszel, 2018. december 14.

 

COPA-COGECA olajos és fehérje növények munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása                   

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

2. napirendi pont: olajos növények helyzete

A tagállami beszámolók az őszi repcevetésekre fókuszáltak. Nagy Britanniában a terület egy részén a repcebolha okoz károkat, a vetésterület növekedett. Németország egyes régióiban aszályos időszak volt a vetés idején, sokfele nagyon rosszul néz ki állomány, jelenleg nem tudni mennyi marad meg belőle. Drasztikus vetésterület visszaesés is elképzelhető. Belgiumban szintén száraz talajba vetették a repcét, utána azonban volt valamennyi csapadék, így jelenleg átlagos fejlettségűnek mondható az állomány. Lengyelországban idén jelentősen lecsökkent a betakarított terület és a termésmennyiség is, az őszi vetésterület emelkedik, 900.000 hektár körül alakulhat. Franciaországban a vetésterület jelentős csökkenésével számolnak idén. (Pontos számokat nem közöltek.) A kisebb termelők közül Csehországban, Finnországban, Hollandiában a Németországban tapasztaltakhoz hasonló a helyzet (nagy szárazság a vetési időszakban).

3. napirendi pont: fehérje növények helyzete

A fehérjenövények vetésterülete az EFA szabályok változása miatt több tagállamban is csökkent. A viszonylag olcsón elérhető szójával az unióban termesztett fehérjenövények nem tudnak versenyezni, így több tagállami képviselő is felvetette, hogy új fajták bevezetésére lenne szükség, figyelembe véve a termesztési feltételekben ( a földrajzi adottságok miatt, az EU-n belül is) meglévő különbségeket.

4. napirendi pont: Argentínából és Indonéziából származó diodízelekre alkalmazandó dömping ellenes intézkedések

Az EU 2013-ban dömping ellenes intézkedéseket vezetett be az Argentínából és Indonéziából származó diodízelekre. Ezt az érintett országok a WTO és az Európai Bíróság előtt is megtámadták. A Bíróság döntése értelmében az EU-nak vissza kell vonnia a bevezetett dömping ellenes intézkedéseket, 2018. október 20-tól nem alkalmazhatja őket.

A fejlemények tükrében az Európai Bizottság már 2018. év elején elindított egy vizsgálatot (az Európai Biodízel Tanács kezdeményezésére), az Argentínából érkező biodízelt érintően. Ez alapján lehetőségként felmerült, hogy „kiegyenlítő” intézkedések kerüljenek bevezetésre, de végül erről nem született döntés. (Közben Argentínában is változás következett be az exportra kivetett adókban.)

December 4-én a DG Trade arról tájékoztatta a Copa-Cogeca-t, hogy 25-33,4% közti vám bevezetésére tesz javaslatot, kiegyenlítő intézkedés keretében. A javaslat még nem került elfogadásra.

5. napirendi pont: RED II fejlemények

A delegált jogi aktusok még decemberben megjelenhetnek, egyelőre nincs információ a pontos részletekről.

 

COPA-COGECA gabona munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: növényvédőszerek. Konzultáció a Növényvédelmi Szövetséggel

A Növényvédelmi Szövetség rövid áttekintést adott az elmúlt években betiltott hatóanyagokról, valamint arról, hogy a tagállamokban ezen hatóanyagok kiesése miatt az egyes kultúrákban milyen mértékű termésmennyiség csökkenés várható. egy új hatóanyag kifejlesztésének az időigénye és költsége a 10 évet és a 200 millió eurót is elérheti, ráadásul az elkezdett projektek csak igen kis százaléka vezet eredményre. Az előadó felhívta rá a figyelmet, hogy a Bizottság a chlorothalonil és a metalaxyl-M engedélyét is vissza akarja vonni (2019-ben döntenek róla), ami tovább szűkítené az elérhető hatóanyagok körét. Együttműködést javasolt ezen kérdésekben a Copa-Cogeca-val, amit a munkacsoport is támogatott.

2. napirendi pont: a módosított napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása                  

A módosított napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

3. napirendi pont: UAN műtrágyára kivetendő dömpingvám

A Fertilizers Europe 2018. június végén panaszt nyújtott be a Bizottsághoz, azt kifogásolva, hogy az UAN műtrágya Oroszországból dömping áron érkezik az unióba. Az EU-n belül Franciaország, Németország és Lengyelország a legnagyobb felhasználója az UAN műtrágyának. A dömping ellenes vám bevezetése emelné ezen típusú műtrágya unión belüli árát és ez felfele húzná a többi műtrágya árát is. 2019. első negyedévében dőlhet el, hogy életbe léptet-e a Bizottság valamilyen intézkedést.

4. napirendi pont: KAP reform aktuális állása

A Copa – Cogeca szakértője, Paulo Gouveia adott áttekintést az aktuális fejleményekről. Meglátása szerint most a várakozás időszaka van. Az EP által bemutatott 3 tervezethez közel 7000 módosító indítvány érkezett (ebből 5000 a stratégiai tervhez, 500 a horizontális javaslatokhoz). A módosító indítványok fordítása folyamatban van, legkorábban (január elejére), az angol nyelvű fordítás készülhet el, a kompromisszumos javaslat kidolgozása csak ez után indulhat el. Számos témába először a COM Envi szavaz és csak utána a COM Agri.

Kérdés, hogy az EP plenáris ülésén mikor kerül sor szavazásra. Ha erre áprilisban sor kerül, és a képviselők megszavazzák, akkor az EP nek lesz mandátuma és elindulhat a 3 oldalú (EP, Bizottság, Tanács) egyeztetés.

Ha nem lesz szavazás (folytatódik a vita, módosító javaslatokkal) akkor az EP-nek nem lesz mandátuma.

Az uniós költségvetés elfogadásának meg kell előznie a KAP reform elfogadását, nagyon úgy tűnik, hogy erre  már csak a következő Bizottság alatt fog sor kerülni. Az új Bizottság 2019. év végére állhat fel, a költségvetési javaslatot 2020. végén fogadhatja el a Tanács. Ez egyben azt is jelentheti, hogy átmeneti év(ek) bevezetésére kerülhet sor. (A jelenlegi ciklus is átmeneti évvel kezdődött, így ez nem jelentene újdonságot.)

5. napirendi pont: tápanyag gazdálkodási eszköz

A KAP reform tervezete a (környezetvédelmi előírások között) kötelezően előírja a mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát elősegítő tápanyag-gazdálkodási eszköz használatát. A Bizottság képviselői bemutatták annak a minden termelő számára ingyenesen elérhető applikációnak a fejlesztését, ami mobiltelefonon, tableten, laptopon is fut és kielégíti a tervezetben foglalt előírásokat. Az alkalmazás képes kezelni a talajminőségi adatokat, figyelmeztet a határértékekre, megadja az alkalmazható műtrágya mennyiségeket stb. A programon keresztül beadhatóak a hivatal által kért adatok. Minden gazdálkodónak kötelező lesz alkalmaznia valamilyen programot.

Többen felvetették, hogy az általuk használt program jóval részletesebb információszolgáltatásra képes. A Bizottság képviselői utaltak rá, hogy  a tagállamok minősíthetik ezeket a programokat, és egyenértékűség  - vagy jobb paraméterek esetén – ezek is alkalmazhatóak. (A hivatalokkal való kommunikációra azonban csak az általuk bemutatott alkalmazáson keresztül lesz mód.) Az előírást papír alapon nem lehet teljesíteni, ezzel is a digitalizáció irányába próbálják terelni a termelőket. Aki nem képes az ilyen eszközök használatára, azokat szaktanácsadók fogják segíteni.

Készítette: Oláh Endre