Jelentés a COPA-COGECA 2018. szeptember 7-i gabona és olajos növények munkacsoporti üléséről

A Copa - Cogeca 2018. szeptember 7.-i gabona és olajos növények munkacsoporti ülésén a tagállamok képviselői áttekintették a piaci helyzetet, a terméseredményeket és az ágazatot érintő főbb eseményeket.

Jelentés

 

a Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények, azon belül gabonafélék, olajos és fehérje növények üléséről, valamint a COPA-COGECA gabona és olajos növények munkacsoporti üléséről

Brüsszel, 2018. szeptember 7.

 

COPA-COGECA olajos és fehérje növények munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: a módosított napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

                      

A módosított napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

2. napirendi pont: piaci helyzet, terméseredmények

A tagállami beszámolók alapján az EU-28-ak 2018. évi repcetermése mintegy 2 millió tonnával elmarad a tavalyi mennyiségtől, 21,5 millió tonnáról 19,5 millió tonnára csökkenve. Nagy Britanniában a szokatlanul meleg időjárás következtében a repce termésátlaga 10%-al csökkent, 3,4 t/ha volt. A  betakarított terület növekedése miatt az összetermésük nem változott (2,1 millió tonna). A déli tagállamokban (Portugália, Olaszország, Spanyolország) a tavalyihoz közelítő – átlagos – terméseredmények születtek. Litvániában mind a vetésterület, mind a termésátlag jelentősen csökkent, a tavalyi 550 ezer tonnával szemben, idén 350.000 tonna repcét takarítottak be. Dániában az aszály miatt mintegy 30%-al csökkent a repce összetermése. Németországban 1,2 millió hektárról 3,65 millió tonna repce került betakarításra, ez mintegy fél millió tonnával kevesebb mint tavaly. Lengyelországban a betakarított terület a tavalyi 920.000 hektárról 800.000 hektárra csökkent, a termésátlag pedig – különösen az ország középső részét sújtó aszály következtében - 2,9 t/ha-ról 2,2 t/ha-ra esett. Ennek következtében 800.000 tonnával kevesebb termést takarítottak be idén. Franciaországban szintén jelentős (20%-os) csökkenés következett be a termésátlagban, ezt részben kompenzálta a betakarított terület növekedése, de így is mintegy 700.000 tonnával kevesebb repcét takarítottak be, mint 2017-ben.

Az őszi repcevetések számos tagállamban már befejeződtek, máshol folyamatban vannak. Az unió nagy területén tapasztalható szárazság miatt a megfelelő keléshez csapadékra lenne szükség.

A napraforgóra vonatkozó termésbecslések a tavalyihoz hasonló nagyságrendű (8,5-9 millió tonna) mennyiséget prognosztizálnak. Franciaországban 15%-al kisebb termésátlagot várnak, Spanyolországban viszont javulhat tavalyi, rendkívül alacsony, 0,8t/ha-os betakarítási eredmény. Két nagy napraforgó termelő tagállamból – Románia és Bulgária – nem érkeztek aktuális adatok.

3. napirendi pont: uniós fehérje terv

A Bizottság az uniós fehérje tervhez kapcsolódóan 4 szakmai konferenciát is tart. (Szeptemberben Hollandiában, novemberben pedig Ausztriában lesz a következő fórum.) A lengyel küldött részt vett a Romániában rendezett tanácskozáson és bemutatta az ott tartott prezentációját. Kiemelte, hogy az fehérjenövény termelés felfutásának elsődleges akadálya a profitibilitás hiánya, ami a közel sem optimális talaj és éghajlati körülményekre vezethető vissza. Nincsenek új, jól termeszthető fajták, az importtal szembeni versenyképesség nem megfelelő. A helyzet javítására a termelők ismereteinek a bővítését, a szélesebb körű növényvédőszer használat engedélyezését, az értékesítési lehetőségek bővítését, a zöldítési szabályok változtatását, a támogatások stabilizálását javasolta.

Megjegyezte, hogy Lengyelországban az árutermelő gazdaságok 50%-al csökkentették  a fehérjetermő területeiket a zöldítési szabályok változása miatt.

 

COPA-COGECA gabona munkacsoporti ülés

1. napirendi pont: a módosított napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

                      

A módosított napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

2. napirendi pont: piaci helyzet, betakarítási adatok, kilátások

 

A tagállami beszámolók alapján az EU-28-ak 2018. évi gabonatermése 274 millió tonna körül alakulhat, ami közel 30 millió tonnával marad el a 2017. évi terméseredménytől. Ennek hátterében a Nyugat és Észak Európa nagy részét érintő aszályos időjárás áll. A legnagyobb kiesés a búzánál következett be, a tavalyi 152 millió tonnáról idén 132 millió tonnára csökkent a termés mennyisége. Nagy Britanniában rekord meleg nyár volt, a búza termésátlaga 7,9t/ha-ra csökkent, a betakarított mennyiség 1 millió tonnával esett vissza. A felvásárlási árak kielégítőek. Portugáliában és Spanyolországban kedvező időjárási körülmények voltak, jó minőségű búza került betakarításra. Spanyolországban közel 2 millió tonnával több búzát takarítottak be, mint tavaly. Franciaországban  közel 35 millió tonna búzát takarítottak be (tavaly 36,5 millió tonnát), a termésátlag meghaladta a 7t/ha-t. Az árak emelkedtek az elmúlt hetekben, a termés minősége kiváló. A Balti Államokban 30-50%-os terméskiesés következett be. Németországban 5 millió tonnával, míg Lengyelországban 2 millió tonnával esett vissza a búzatermés. Mindkét tagállamban voltak olyan régiók, ahol a hozamkiesés a 20-30%-ot is meghaladta.

Az őszi árpa termésmennyisége 2018-ban 56 millió tonnát tett ki (tavaly 59 millió tonna volt), nem következett be olyan mértékű visszaesés, mint a búzánál.

A kukoricára vonatkozó termésbecslések a küldöttek tájékoztatásai alapján elég nagy bizonytalanságot hordoznak magukban. A jelenlegi adatok alapján 8-10 millió tonnával is csökkenhet a kukorica mennyisége. Franciaországban 2 millió tonnás csökkenést prognosztizálnak a tavalyi évhez képest. Németországban 35%-al csökkent a kukorica vetésterülete, e miatt - valamint az aszályos időjárás következtében – a betakarított kukorica mennyisége a felére, 2,3 millió tonnára csökkenhet. Olaszországban a tavalyihoz hasonló, 6 millió tonnás termésre számítanak. Lengyelországban 3 millió tonna kukorica betakarításával számolnak, ez mintegy 0,4 millió tonnával marad el a tavalyi évitől. A román és bolgár terméskilátásokról nincsenek megbízható adatok, de jelentős visszaesést prognosztizálnak.

3. napirendi pont: felkészülés a délutáni CDG ülésre

Megvitatásra kerültek a délutáni ülés napirendi pontjai, valamint bejelentésre került, hogy a következő ülésen új munkacsoporti elnök kerül megválasztásra. A Copa - Cogeca október 11-12-én tartja éves Kongresszusát Linzben, ahova mindenkit várnak.

Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények ülése

 

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve elfogadásra került.

2. napirendi pont: a társadalmi párbeszéd csoport új elnökének és alelnökeinek megválasztása

A csoport elnökének Max Schulman, a Copa-Cogeca gabona munkacsoporti elnöke, alelnököknek pedig Philippe Mitko  a CELCAA képviselője, valamint  Paul Mesters a FoodDrinkEurope képviselője kerültek megválasztásra.

3. napirendi pont

 - piaci helyzet, kilátások

Az Európai Bizottság a 2018. évi várható gabonatermés mennyiségét 287 millió tonnára csökkentette.  A nagy gabonatermesztő tagállamok közül Franciaországban, Németországban, Romániában és Lengyelországban is jelentős terméskieséssel számol. A különböző szakmai szervezetek legutolsó előrejelzései az alábbi termésmennyiséget prognosztizálják:

Gabonafélék várható termésmennyisége

                                                       millió tonna

 

Európai Bizottság

Strategie Grain

ADM

Copa-Cogeca

Búza (durum nélkül)

129

128

129

124

Árpa

56

57

55

56

Kukorica

64

61

61

54

Rozs

7

7

6

6

Gabonafélék

287

282

281

274

  Forrás: Európai Bizottság

A búza termésmennyiségének csökkenése gyakorlatilag az összes északi tagállamban (valamint Németországban, Csehországban és Ausztriában is) meghaladta a10 %-os mértéket.

A felvásárlási árak az elmúlt hetekben érdemben emelkedtek mind  a búza, mind az árpa vonatkozásában.

Az olajosnövények termelése 2018-ban 7,5%-al eshet vissza, a tavalyi 34,9 millió tonnáról 32,3 millió tonnára csökkenhet. A repce termésmennyisége több mint 10%-al esett vissza, míg a napraforgóé nem változik a tavalyi évhez képest. Franciaországban és Németországban 14%-al, Lengyelországban 27%-al csökkent a repcetermés. A repce ára az elmúlt hetekben emelkedő tendenciát mutatatott.

A szójabab ára csökken, a Kína által az Egyesült Államok-beli szójára kivetett 25%-os vám miatt a piaci viszonyok átrajzolódtak. Az EU importjában jelentősen megugrott – a jelenleg lényegesen olcsóbb - amerikai szója aránya, míg a brazil szójáé csökkent.

Az unió fehérjenövény termelésében érdemi változás nem következett be, továbbra is 5 millió tonna körül alakul.

A Bizottság bemutatta az aszály miatt hozott intézkedéseit, így a zöldítési feltételek enyhítését érintő – meghatározott tagállamokra korlátozódó - intézkedéseit, illetve az előlegfizetéssel kapcsolatban hozott döntését.

-fehérje terv

Év végére a Bizottság jelentést készít a növényi fehérjék termelésének fejlesztéséről. A tagállamokat kérdőívvel keresték meg, 26 tagállam reagált. Tartottak 4 workshopot, felmérték, hogy mely területeket kellene fejleszteni, és milyen agrotechnikai gyakorlatokra lenne szükség.

-KAP 2020 után

A Bizottság bemutatta a már hónapok óta, különböző fórumokon prezentált egyen előadását, az eddig ismertekhez képest semmi újdonság nem hangzott el.

Készítette: Oláh Endre