Jellemző munkakörök a mezőgazdaságban - KSH

A munkáltató a mezőgazdasághoz kapcsolódó munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók után adókedvezményt vehet igénybe. Részletesebben a MOSZ Hírlevel 2015. évi 4. számában.

 

 

 

Növénytermesztés jellemző munkakörei:

Kísérleti gazdasági növényápoló

Dísznövény- és virágtermesztő

Kísérleti gazdasági növénytermesztő

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Növénytermesztési brigád vezetője

Dísznövénykertész

Növénytermesztő

Dísznövénykertész és parképítő

Szántóföldi magtermesztő

Dísznövény szaporító

Vetőmagtermesztő és - minősítő

Erdészeti csemeteápoló

Biogazda (növénytermesztő)

Erdészeti mag- és csemetegondozó

Biogyümölcs-termesztő

Erdészeti mag- és csemetenevelő

Biokertész

Erdészeti szaporítóanyag-nevelő

Bionövény-termesztő (biogazdálkodó)

Facsemete válogató

Biotermesztő

Facsemete-ápoló

Biozöldség-termesztő

Facsemete-gondozó

Bolgárkertész

Faiskolai és csemetekerti kertész

Fóliakertész

Faiskolai kertész

Fóliás zöldségtermesztő

Faiskolai lerakatvezető

Fűszernövény-termesztő

Faiskolai metsző, szemző

Fűszerpaprika-termesztő

Faiskolai munkás

Gombatermesztő

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Hagymatermesztő

Faiskolai termesztő

Kertész, zöldségtermesztés

Gyümölcsoltvány előállító

Palántanevelő

Kertépítő és - fenntartó

Paprikatermesztő

Kertépítő kertész

Paradicsomtermesztő

Kertépítő munkás

Spárgatermesztő

Kertgondnok

Szántóföldi zöldség-termesztő

Növényházi dísznövénytermesztő

Üvegházizöldség-termesztő

Park- és kertépítő, - gondozó

Zöldség- és fűszernövény-termelő

Parkápoló

Zöldségtermesztő

Parképítő

Bogyósgyümölcs-termesztő

Parkfenntartó

Csonthéjasgyümölcs-termesztő

Parkkarbantartó

Dinnyekertész

Parkkezelő

Dinnyetermesztő

Parkosító

Gyümölcsfagondozó

Parkrendező

Gyümölcstermesztő

Szabadföldi dísznövénytermesztő

Szőlész, borász (mezőgazdasági)

Sziklakertépítő

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szőlőoltvány-előkészítő, - szedő, osztályozó

Szőlőmunkás

Üvegházidísznövény-termesztő

Szőlőoltó-, metsző

Virágkertész

Szőlőtermesztő

Virágtermesztő

Vincellér

Virágzöld termelő

Csemeteápoló

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő- és feldolgozó

Csemetegondozó

Gyógynövényismerő és –termelő

Csemetekertész

Dohánykertész

Csemetekerti erdőművelő

Dohánytermesztő

Csemeteművelő

Komlótermesztő

Csemeteültető erdőművelő

Komposztkészítő

Csemeteválogató

Mikroszaporító

Díszfaiskolai kertész

Virágföld gyártó

 

Virágföldkészítő

Állattenyésztés jellemző munkakörei:

Borjász

Üszőnevelő

Borjúgondozó

Állatgondozó (libatelepi)

Csikógondozó

Baromfigondozó

Csikós

Baromfitartó- és tenyésztő

Ellető kanász

Baromfitenyésztő

Ellető tehenész

Bértömő

Fejő

Csibenevelő

Fejőgulyás

Csirkegondozó

Gépi fejő

Csirketenyésztő

Hízósertés-gondozó

Csirkeválogató

Istállómester

Kacsagondozó

Juh és kecsketenyésztő

Kacsatömő

Juhgondozó

Keltetőgép-kezelő

Juhnyíró

Keltetőüzemi dolgozó

Juhtartó és - tenyésztő

Libagondozó

Juhtenyésztő

Libahizlaló, libatömő

Kangondozó

Májliba-tartó

Kecsketenyésző

Növendékbaromfi-gondozó

Kocagondozó

Pulykagondozó

Lóápoló és gondozó

Pulykatenyésztő

Lótartó és - tenyésztő

Tojásválogató

Lótenyésztő

Törzslúdgondozó

Lovász

Tyúkgondozó

Malacnevelő

Méhészeti munkás

Ménápoló

Akváriumihal-tenyésztő

Ménesgazda

Biogilisztatenyésztő

Ménesi kanca-gondozó

Csigatenyésztő

Ménesmester

Díszhaltenyésztő

Nagyállattartó

Díszmadártenyésztő

Növendékbika-gondozó

Ebtenyésztő

Növendéküsző-gondozó

Egér-, patkány, kísérleti kisállat tenyésztő

Sertésgondozó

Galambtenyésztő

Sertéshizlaló

Hüllőtenyésztő

Sertésnevelő

Kisállatgondozó

Sertéstartó- és tenyésztő

Kisállattenyésztő

Sertéstelepi gondozó

Kísérleti állatok gondozója

Sertéstenyésztő

Kutyatenyésztő

Süldőnevelő

Laborállat-tenyésztő és - gondozó

Szarvasmarha-gondozó

Laboratóriumi állatgondozó

Szarvasmarha-körmöző

Laboratóriumi állattenyésztő

Szarvasmarhatartó és - tenyésztő

Macskatenyésztő

Szarvasmarha-telepi gondozó

Madárgondozó

Szarvasmarhatenyésztő

Nercgondozó

Tehenész

Nerctenyésztő

Tehenész műszakvezető

Nutriagondozó

Tehenész, tehéngondozó

Nyércgondozó

Tehenészeti állatgondozó

Nyulász

Tejmester

Nyúlgondozó

Tejtermelő

Nyúltenyésztő

Tenyészbika-gondozó

Prémesállat-gondozó

Tenyészkos-gondozó

Prémesállat-tenyésztő

 

Selyemhernyó-tenyésztő

Vegyes profilú gazdálkodó jellemző munkakörei:

Állat- és növénytermesztő

Aranykalászos gazda

Biogazda

Ezüstkalászos gazda

Ökogazda

Önálló gazda

Őstermelő

Mezőgazdasági gépkezelő jellemző munkakörei:

Cséplőgépkezelő

Csíráztató-gépkezelő

Fejő- és tejkezelőgép kezelője

Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője

Mezőgazdasági kotrógépkezelő

Mezőgazdasági rakodógép kezelő

Nádvágó gépkezelő

Növényvédő gépész

Önjáró betakarítógép kezelője

Talajjavítási gépkezelő

Talajtisztító gépkezelő

Traktorvezető

Vegyszeres növényvédőgép kezelője