Vidékfejlesztési Program Konzultációs Fórum

A gazdálkodók számára kiemelt fontosságú a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektjeik sikeres megvalósítása. A hosszú (1-1,5 éves) bírálatot követően az elmúlt hónapokban végre megérkeztek a támogatói okiratok. Ezek értelmezése (pl. hogy mi került elutasításra), valamint a megvalósítás szervezése és az esedékes első kifizetések benyújtása számos kérdést vet fel.

Bővebben ...

Az EU-s közvetlen és nemzeti támogatások várható alakulása 2018-ban

A támogatási rendszerben 2018-ban alapvető változások nem következnek be. Mind az uniós közvetlen, mind a nemzeti támogatások vonatkozásában a már megismert jogcímek élnek, ugyanakkor az igénybevétel feltételeiben (pl. zöldítési szabályok) és az egyes ágazatok (pl. tej) által elérhető támogatási formák számában van változás. A megadott fajlagos támogatási összegek tájékoztató jellegűek, a pénzügyi tervezést segítik.

Bővebben ...