A társas vállalkozások 2017. évi gazdasági helyzete

A kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások társasági adóbevallásuk alapján 2017-ben az előzőnél jobb évet zártak. 

A változatlan áras kibocsátás csökkent, ugyanakkor az árak emelkedése a kieső mennyiséget összességében kompenzálta. A mezőgazdasági termelői árak 5,6 százalékkal emelkedtek 2017-ben, miközben 2016-ban még 3,8 százalékkal csökkentek. Az áremelkedés és a volumenhatás azonban ágazatonként eltérő volt: a növénytermesztés jellemzően rosszabbul teljesített, az állattenyésztés jövedelemtermelő képessége nőtt, amit a vágóállatok felvásárlási árának - az utolsó negyedévig tartó - kedvező irányú változása és a tejpiac további konszolidációja, valamint a folyó termelő felhasználás (takarmány) árának csökkenése is támogatott.  A ráfordítási árak és a termelői árak alakulása (agrárolló) 5,6 százalékkal javította a mezőgazdasági termelők helyzetét.

Összességében a társas vállalkozások adózás előtti eredménye 46 százalékkal, 156 milliárd Ft-ra nőtt 2017-ben az előző évhez képest.

  1. ábra: Adózás előtti eredmény

eredmény

Az üzemi tevékenység bevételei 76 milliárd Ft-tal volt magasabbak, mint egy évvel korábban.  Ezen belül a nettó árbevétel 47 milliárd Ft-tal, az egyéb bevétel 21 milliárd Ft-tal, az aktivált saját teljesítmény pedig 9 milliárd Ft-tal emelkedett. A nettó árbevétel növekményéből 39 milliárd Ft az export árbevétel növekedésének számlájára írható, aminek következtében már az árbevétel 15 százaléka származott közvetlen külpiaci értékesítésből.

Az üzemi tevékenység ráfordításai 30 milliárd Ft-tal emelkedtek 2017-ben. Az anyagjellegű ráfordítások értéke lényegében változatlan szinten maradt (1674 milliárd Ft), a személyi jellegű ráfordítások a korábbi évek trendjével összhangban ismét jelentősen - 6 százalékkal - 239 milliárd Ft-ra növekedett.

 Az egy főre vetített kiadások (átlagos állományi létszám) ugyanakkor ennél nagyobb mértékben, 10 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Ez azt jelenti, hogy egy 8 órás alkalmazottra vetített éves foglalkoztatási költség 3621 ezer Ft-ra nőtt 2017-ben.    

Az egyéb ráfordítások 13 százalékkal, 124 milliárd Ft-ra nőttek, aminek hátterében az elmúlt időszak csődjeiből származó termelői veszteségek leírása és a mezőgazdasági (növénytermesztési) káresemények állnak.

   

A fejlesztések elmaradása következtében az értékcsökkenés növekedési üteme jelentősen visszaesett, az amortizáció értéke 2017-ben mindössze 2 százalékkal volt magasabb, mint 2016-ban. A nagyságrendileg magasabb szintű beruházásoknak köszönhetően 2015 előtt az ÉCS még 10 százalékkal nőtt minden évben, következésképp a jelentős eredménynövekedésben az elmúlt évek negatív beruházási trendje is visszaköszön.

  1. ábra: adózott eredmény és a nettó beruházások alakulása

beruhazas

A pénzügyi műveletek eredménye – az előző évekkel összhangban - 2017-ben is negatív volt. A veszteség azonban 9 milliárd Ft-ról 7 milliárd Ft-ra csökkent.

A jó eredmény a társas vállalkozások osztalékfizetési hajlandóságában is visszaköszönt. A jóváhagyott osztalék mértéke azonban az adózott eredmény növekedési üteménél is nagyobb mértékben, 57 százalékkal, 37 milliárd Ft-ra nőtt. Ez azonban továbbra is alacsony, az adózott eredmény kevesebb mind egynegyede. Következésképpen a társas vállalkozások pénzügyi tartalékai egyre nőnek, a likviditási helyzet stabil. Ezzel összefüggésben aggasztó a hosszúlejáratú kötelezettség csökkenése: 2017-ben a hosszú lejáratú hitelállomány 23 százalékkal volt kisebb, mint az előző évben. Ez visszaköszön a beruházások alacsony szintjében is. Mindezek hátterében a hosszú távú működést övező súlyos bizonytalanság áll, ami a tulajdonosok kivárásos attitűdjét erősíti.

 A 2017-ben jellemző árfolyamatok 2018-ban irányt váltottak, az élő állatoknál, állati

termékeknél stagnálás, a gabonák esetében áremelkedés figyelhető meg.  A ráfordítási árakban a gyengülő forint és a trendjében növekvő olaj árának hatása egyre inkább érzékelhető, a növénytermesztési termelői árakban az európai szárazság árfelhajtó hatása érzékelhető, a tavalyinál nagyobb volumen mellett. Az állattenyésztés jövedelmezősége ismét nyomás alatt van, miközben több ágazatnál (sertés, baromfi) a piaci zavarok lehetősége és állattenyésztési problémák sem zárható ki.