A 2018. évi uniós közvetlen és átmeneti nemzeti támogatások várható alakulása

A 31/2018 (X.15.) AM rendelet meghatározta az agrártámogatások 2018. évi mértékét. A fajlagos támogatási összegek megegyeznek a MOSZ Hírlevél szeptemberi számában közreadottakkal, az euróban kifejezett támogatási összegek 324,37 HUF/EUR árfolyamon kerültek átváltásra.

Az alaptámogatás és a zöldítés összege

 

 

Igényelt terület

Várható fajlagos támogatás

Előleg maximális mértéke

 

Hektár

Ft/ha

Ft/ha

Alaptámogatás

4 972 753

46 479

32 536

Zöldítés

4 972 753

26 281

18 397

Alaptámogatás+Zöldítés

-

72 760

50 933


Az alaptámogatás és zöldítés hektáronkénti együttes összege a forint gyengülése miatt 2017-hez képest mintegy 2000 forinttal emelkedett. A támogatásigénnyel lefedett terület nagysága gyakorlatilag nem változott.

Termeléshez kötött támogatások összege

 

Várható fajlagos támogatás összege

Előleg maximális mértéke

 

Ft/ha vagy Ft/egyed

Ft/ha vagy Ft/egyed

Anyajuh

8 030

5 621

Anyatehén

45 921

32 145

Hízottbika

16 657

11 660

Tejhasznú tehén

105 108

73 576

Rizs

228 392

159 874

Cukorrépa

171 685

120 179

Zöldségnövény

94 605

66 223

Ipari zöldségnövény

63 992

44 794

Ipari olajnövény

77 049

53 935

Extenzív gyümölcs

74 551

52 185

Intenzív gyümölcs

132 333

92 633

Szemes fehérjetakarmány

65 160

45 612

Szálas fehérjetakarmány

24 270

16 989


A termeléshez kötött támogatások közül kizárólag - legalábbis forintban kifejezve - a hízottbika támogatás összege csökken. A támogatott állatlétszám növekedés mértékét (14%) a forint gyengülése miatti árfolyamhatás sem volt képes ellensúlyozni.

A fiatal mezőgazdasági termelők 22.025 Ft/ha-os fajlagos támogatásra számíthatnak, az előleg maximális mértéke 15.417 Ft/ha.

Előlegként a fajlagos támogatás 70%-a lenne kifizethető, de az előlegfizetés tényleges mértéke kisebb lesz, mint 70%, és nem is érint minden jogcímet. A tájékoztatások alapján alapján  az alaptámogatás vonatkozásában 50% körüli támogatási előleg kifizetésére lehet számítani, a zöldítési jogcím tekintetében előleg kifizetésre nem kerül sor.

A termeléshez kötött támogatások közül az anyajuh és tejhasznú tehéntámogatást érintően lesz előlegfizetés, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők és a kistermelők is számíthatnak előrehozott kifizetésre.

A KAP keretében folyósított közvetlen kifizetéseknél be kell tartani a nettó pénzügyi plafonra vonatkozó uniós előírásokat, így az egyes jogcímeknél a kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni. A csökkentési együttható 2018. évi mértéke 0,95. A csökkentési együtthatót már az előleg kifizetésekor is alkalmazni kell.

Átmeneti nemzeti támogatások

Az átmeneti nemzeti támogatások 2018. évi összegei az alábbiak szerint alakulnak:

 

Átmeneti nemzeti támogatások összege

 

 

Fajlagos maximális támogatás

Tejtámogatás

5,69 Ft/történelmi bázis jog.

Anyatehéntartás támogatása

23 110 Ft/egyed

Hízottbika tartás támogatása

30 000 Ft/történelmi bázis jog.

Extenzifikációs szarvasmarhatartás

30 000 Ft/történelmi bázis jog.

Anyajuhtartás támogatása

19,46 Ft/egyed*

Kedv. ad. területeken anyajuh tám.

2 837 Ft/történelmi bázis jog.

Burley dohány tám.

293 290 Ft/történelmi bázis jog.

      * 12,97 Ft/egyed ha juhtejet vagy juhtejterméket értékesít

A tejtámogatás, a hízottbikatartás, valamint az extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatás kifizetésére még 2018-ban sor kerül.

Egyértelműsítették a támogatás elszámolás szabályait

Az uniós és hazai forrású támogatási pályázatoknál jellemző az utófinanszírozás, így ezekben az esetekben gyakran előfordul, hogy a költségek, a ráfordítások már az adott üzleti évben felmerülnek, míg a kapcsolódó bevételek – az utófinanszírozás miatt – csak az üzleti évet követően jelennek meg. 2019. január 1-től a számviteli törvény módosítása egyértelművé teszi, hogy a tárgyévet érintő várható támogatás összegét a tárgyévet érintően kell elszámolni. Kérjük ezt figyelembe venni.

Oláh Endre