Javaslatok a termelői csoportok helyzetének javítása érdekében

Magyarországon – a kormányzati törekvések ellenére sem - jött létre kellő számú, meghatározó erővel bíró termelői együttműködés. Ennek alapvetően szemléleti, illetve szabályozási okai vannak. Sajnálatos módon a valós termelői igények alapján létrejött és működésüket hosszútávra tervező termelői csoportok számos olyan problémával szembesülnek jelenleg is, amelyek gyakran ellehetetlenítik a helyzetüket.

A MOSZ számba vette a problémákat és megoldási javaslatokat dolgozott ki, melyeket különböző fórumokon is képviselt.

Ennek főbb elemei:

A termelői csoportok elismeréséről és támogatásáról szóló döntés szétválasztása miatt hatalmas időbeli különbség (akár másfél év) van az egyes döntések meghozatala között. E miatt a termelői csoportoknak az elismerésüket követően úgy kell elkezdeniük a működési programjukat, hogy egyrészt nem tudják, hogy egyáltalán részesülnek-e a támogatásban, másrészt pedig nem áll rendelkezésükre az a támogatási összeg, aminek a felhasználásával végre tudnák hajtani az üzleti tervük megvalósítását. A MOSZ több fórumon kezdeményezte, hogy a termelői csoportok elismerése és a pályázat elbírálása egyszerre történjen meg, a már támogatott pályázatoknál pedig azonnal kerüljön sor a kifizetésekre.

A jelenlegi szabályok alapján a termelői csoportoknak a második éves kifizetési kérelmükben már igazolnunk kell a támogatás odaítéléséhez pontozási szempontként figyelembe vett egyes vállalásaik teljesítését.  Ezek végrehajtásához azonban támogatás hiányában nem volt forrásuk. Ennek kapcsán felvetettük, hogy az elismerési tervben vállalt kötelezettségek megvalósítása igazodjon a támogatás kifizetésekhez, a második éves kifizetési kérelemben igazolandó kötelezettségek teljesítését a harmadik kifizetési kérelemben kelljen igazolni.

A termelői csoportok elismerési terve a teljes 5 éves ciklus alatt kétszer, két éven belül egyszer módosítható. A támogatói döntés és a kifizetések késlekedése miatt a tervezett beruházások ütemezését a TCS-knek kényszerből módosítaniuk kellett. Kezdeményeztük, hogy a pályázatok késedelmes elbírálása – vagyis a termelőkön kívül álló okok – miatt beadott kényszerű módosítási kérelmeken felül legyen biztosított a jogszabályban rögzített két módosítási lehetőség.

A jelenlegi szabályok alapján a termelői csoportok az elismerésüket követő 5 éven belül kötelesek a támogatásukat felhasználni, attól függetlenül, hogy mikor bírálják el a pályázatukat.  Kezdeményeztük, hogy a támogatás az első kifizetést követő további 4 évig legyen folyósítható.

A termelői csoportoknak az Agrárminisztérium, az Agrárkamara és a NÉBIH felé gyakorlatilag ugyanolyan adattartalommal kell rendszeresen adatot szolgáltatnia. Elengedhetetlennek tartjuk az adatszolgáltatás egyszerűsítését, az egyablakos rendszer bevezetését.

Oláh Endre