Tájékoztató a 2020-as költségvetés tervezetéről

A korábbi évek gyakorlata idén sem változott. A jövő évi költségvetés tervezetét – és ezzel összefüggésben az adótörvényeket - június elején benyújtották az Országgyűlésnek, amit a szándékok szerint még a nyári szünet előtt elfogadnak. A cikk a MOSZ Hírlevél június 25-i számában jelent meg.

 

A 2020-as költségvetés agrárvonatkozásairól összefoglalóan elmondható, hogy a korábbi évek támogatási folyamatai folytatódnak tovább, lényegében változatlan keretösszeggel.

A legfontosabb „nemzeti agrártámogatások” jogcím esetében - ami a hazai költségvetés terhére nyújtott termelői támogatások fő forráshelye - a javasolt keretösszeg 77,2 milliárd Ft, ami nominálisan csak minimális mértékben – a támogatásokat tekintve 700 millió Ft-tal - kisebb a 2019. évi előirányzatánál. Az agrártámogatásokhoz szükséges forrás így biztosítottnak tekinthető, amit erősít, hogy a nemzeti agrártámogatások jogcím esetében – egy kormányhatározat értelmében - évközben zárolásokat nem lehet eszközölni. Azonban hiába van forrás, ha az ezek elköltéséhez szükséges támogatási jogcímek, illetve a minisztériumi mozgástér korlátosak. Jól illusztrálja ezt a sertés és baromfi állatjóléti támogatások esete is.

Változatlan marad a Kárenyhítési Alap 4,3 milliárd Ft-os állami hozzájárulása is. Tekintettel azonban arra, hogy az országos jégkármegelőző rendszer működtetésének 1,5 milliárd Ft-os költsége immáron az Alapot terheli, a változatlan keretösszeg valójában mintegy 35 százalékos csökkenésnek felel meg.

Egyelőre az Agrárminisztérium (AM) egyik fő célkitűzéseként kommunikált birtokrendezési program fedezete sem látszik. Az osztatlan földtulajdon kimérésének költségeire a költségvetés változatlan összeget, 2,6 milliárd Ft-ot irányoz elő.

Az agrárkormányzat másik két fontos prioritása a mezőgazdasági termelők hitelezésének segítése, valamint az öntözésfejlesztés támogatása. Ennek okán 2020-ban a költségvetésben új előirányzatok és többlettámogatások is megjelennek. Az agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése keretében az Agrár -Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványnak (AVHGA) 5 milliárd Ft-ot adnak, az Öntözési Ügynökség működésére, valamint öntözésfejlesztési feladatok támogatására összesen 5,8 milliárd Ft többlettámogatást kap a tárca. (Megjegyezzük, hogy a vízügy jelenleg alapvetően a Belügyminisztériumhoz tartozik, amely az öntözésfejlesztés végrehajtásáról szóló 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat keretében 11,2 mrd Ft támogatás kap 2020-ban).

A vidékfejlesztés kapcsán érzékelhető – a MOSZ által már évek óta jelezett - problémák és ellentmondások 2020-ban várhatóan tovább súlyosbodnak és éleződnek. Ezt támasztja alá a költségvetési tervezet is. Bár a vidékfejlesztés 2019. óta ismét az Agrárminisztériumhoz tartozik, a Vidékfejlesztési Program (VP) jogcíme a költségvetésben nem az AM fejezetében, hanem az ún. Uniós fejlesztések című fejezetben szerepel. A büdzsé a VP és a HOP vonatkozásában 2018-ben még 47,9 milliárd Ft, 2019-ben 42,2 milliárd Ft, 2020-ban pedig mindössze 27,9 milliárd Ft nemzeti hozzájárulással számol, ami azt jelenti, hogy a kormányzat az idei évi 234,3 milliárd Ft-tal szemben 2020-ban mindössze 163,6 milliárd Ft VP és HOP kifizetést vetít előre. Ez azt is jelenti, hogy miközben a hosszú évek után végül nagy nehezen elbírált pályázatok most kerülnének dömpingszerűen megvalósítási szakaszba, a kormányzat sem valószínűsíti – az ismert problémák fényében joggal - ezeknek a pályázatoknak a megvalósítását. A költségvetési törvényjavaslat alapján az valószínűsíthető, hogy a 2014-2020 EU-s pénzügyi ciklus végéig a fejlesztési források alig több mint fele fog eljutni a termelőkhöz. (Az a tervezetből nem derül ki, hogy a pályázati pénzeket nem tudják, vagy nem akarják kifizetni.)

A költségvetés makro előrejelzése 2020-ra 2,8 százalékkal pénzromlással, a jelenlegi 0,9 százalékos mértékkel szemben 1,1 százalékos jegybanki alapkamattal és 9,6 százalékos bruttó bér- és keresettömeg növekedéssel számol. Bár ilyen időtávon ezeknek a prognózisoknak a bekövetkezési bizonytalansága meglehetősen magas, előrevetíthető, hogy tagjainknak 2020-ban is növekvő bérköltséggel, dráguló finanszírozással és reálértéken rom-ló támogatási színvonallal kell szembe nézniük.

Készítette:          Paragi Márton