Új beruházási kamattámogatás

A Magyar Közlönyben megjelent a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet.

 

Az új támogatást mezőgazdasági, erdészeti célú beruházást és mezőgazdasági termék feldolgozást megvalósító KKV-k és nagyvállalkozások számára hozzáférhető.

A kamattámogatás olyan beruházási hitel esetén vehető igénybe, amelynek a futamideje legalább 3, de legfeljebb 10 év. A hitelek összegének beruházásonként és ügyfelenként el kell érnie a 3 millió forintot, ugyanakkor az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházások esetében nem haladhatja meg az 1,3 milliárd forintot, a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz vagy forgalmazáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások esetében pedig a 2 milliárd forintot.

A kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 80%-a. Azonban támogatás csak azon kamatidőszak tekintetében nyújtható, amelynél a hiteldíj nem haladja meg a 2,5%/év szintet (Azaz a támogatás maximum két százalékpont lehet éves szinten). Így a támogatás valójában az MNB NHP+ programjához igazodik.

Nagyon fontos, hogy a támogatás nem minősül „de minimis” támogatásnak, azt az ún. mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtják. Emiatt a bruttó támogatási egyenérték vonatkozásában vállalkozásonként és beruházási projektenként 500 000 eurós küszöböt kell alkalmazni.

Támogatás kizárólag a meg nem kezdett beruházáshoz kapcsolódó és a kamattámogatási kérelem Magyar Államkincstárhoz történt benyújtását követően hatályba lépett hitelszerződéshez igényelhető. Ugyanakkor nem nyújtható támogatás – többek között - a VP-ből vagy a Strukturális Alapok egyéb operatív programjaiból támogatást elnyert beruházásokhoz felvett beruházási hitelekhez, valamint öntözési beruházáshoz, valamint föld-, üzletrész- és élő állat vásárláshoz felvett beruházási hitelhez. (A korlátozások részben-egészben a csoportmentességi rendelet következményei)

A kamattámogatási kérelmek elbírálásával, a támogatástartalom igazolással, a támoga-

tások folyósításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár látja el. Az ügyfél a kamattámogatási kérelmet, a hitelkérelemmel együtt a kamattámogatási programhoz csatlakozott pénzügyi intézményhez nyújthatja be.

A támogatás 2020. december 31-ig érhető el.

A támogatási program alapján legfeljebb 100 milliárd forint beruházási hitelállományhoz kapcsolódhat kamattámogatás azzal, hogy a szántóföldi növénytermesztés erő- és munkagépeihez kapcsolódó, a támogatásba bevonható hitelállomány nem haladhatja meg a 30 milliárd forintot.

Készítette: Paragi Márton