Veszélyhelyzet ideje alatt döntéshozatali szabályok

A vészhelyzet ideje alatt a vállalkozások döntéshozó szerveinek működése sem a szokott formában történik, figyelemmel a személyes jelenlét tilalmára. Bizonyos döntéseket a vészhelyzet ideje alatt is meg kellene hozniuk (pl. tisztségviselő választás), de arra csak a legfőbb szerv (pl. közgyűlés) jogosult. A legfőbb szerv ülésének megtartására vonatkozó szabályokat a vészhelyzet meghirdetésekor még nem rendezte a kormány.  A MOSZ – mint a tavasszal - most is kezdeményezte az igazságügy miniszternél, hogy a kormány sürgősen hozza meg azt a rendeletet, amely szabályozza a legfőbb szerv - vészhelyzet idejére vonatkozó - jogszerű döntéshozatalának rendjét.

Bővebben ...

A 2020. évi uniós közvetlen támogatások várható alakulása

A 2020. évi EU-s közvetlen támogatások összegét meghatározó AM rendelet még nem került meghirdetésre. A támogatási összegeket – pontosabban az előlegek maximális értékét – tartalmazó jogszabály várhatóan október közepén (az elmúlt évek tapasztalatai alapján október 16. előtt néhány nappal) kerül közzétételre.

Bővebben ...

A családi gazdaságok és az őstermelői adózás reformja

Elkészült a családi gazdaságokról, valamint az őstermelői adózás átalakításáról szóló törvényjavaslat, amely a 2018 tavaszán nyilvánosság elé tárt koncepció első, egységes keretbe foglalt verziója. Azonban a jelenleg egyeztetési szakaszban lévő tervezet sem tekinthető véglegesnek, mivel a Parlamentnek történő benyújtást megelőzően még a kormány jóváhagyása is szükséges.

Bővebben ...

Tájékoztató a megszűnt veszélyhelyzet alatt hozott egyes intézkedések további hatályáról

A MOSZ a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése után folyamatosan tájékoztatta a tagszervezeteket elektromos hírlevelekben a veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedésekről. A különleges jogrendben kormányrendeletként hozott intézkedések a veszélyhelyzet június 18-i megszűntetésével hatályukat vesztették. Ezeknek az intézkedéseknek a veszélyhelyzet utáni alkalmazhatóságáról rendelkezik a 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) valamint a veszélyhelyzet megszüntetése utáni átmeneti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: ÁR). De ide kapcsolódik a 2020. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: adó tv.) is, amely a vészhelyzeti időszakban hozott egyes adóintézkedések jogszabályi rendezését szolgálja.

Bővebben ...